Проблемні аспекти процесу впровадження публічних механізмів розвитку територіальних громад

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217608

Ключові слова:

децентралізація, управління, територіальна громада, державна влада, регіональна політика, оптимізація

Анотація

Розглянуто сучасні проблемні аспекти проведення децентралізації в Україні. Доведено необхідність вирішення зазначених проблем для подальшої оптимізації регіонального зростання. Визначено особливості впровадження публічних механізмів в умовах неврегульованого розвитку територіальних громад.

Посилання

Petrovskyi, P. (2019). Teoretyko-metodolohichni osnovy rozvytku OTH v Ukraini, Detsentralizatsiia publichnoi vlady v Ukraini: zdobutky, problemy ta perspektyvy, Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Lviv: LRIPA NAPA. pp 111-115 [in Ukrainian].

Detsentralizatsiia vlady: yak zberehty uspishnist v umovakh novykh vyklykiv? (2018). Kyiv: National Institute for Strategic Studies. 20 p. [in Ukrainian].

V osnovi proektu Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku do 2027 roku znakhodytsia liudyna, yii potreby ta mozhlyvosti dlia rozvytku. (2019). URL : https: // www. kmu. gov. ua / news / v-osnovi-proektu-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-do – 2027-roku-znahoditsya-lyudina-yiyi-potrebi-ta-mozhlivosti-dlya-rozvitku-dmitro-zhivickij [in Ukrainian].

Sim vyklykiv dlia novoho etapu detsentralizatsii. (2020). URL : https:// glavcom.ua/columns/galilo_yaroslav/sim-viklikiv-dlya-novogo-etapu-decentralizaciji – 541880. Html [in Ukrainian].

Zmist, pryntsypy ta meta reformy z detsentralizatsii. (2019). Kyiv: [b. v.]. 40 p. [in Ukrainian].

Serohin, M., Sharov, Yu., Borodin, Ye., Honcharuk, N. (2016). Upravlinnia stratehichnym rozvytkom obiednanykh terytorialnykh hromad: innovatsiini pidkhody ta instrumenty. Dnipropetrovsk: DRIPA NAPA. 276 p. [in Ukrainian].

Zakharchenko, V. I. (2020). Problemni pytannia formuvannia stratehii rozvytku terytorialnykh hromad. URL : http: // www. kbuapa. kharkov. ua / e-book / conf / 2019–3 / doc / 2 / 2–13. pdf [in Ukrainian].

Hural, P. (2019). Detsentralizatsiia publichnoi vlady i zmitsnennia munitsypalnoi ekonomiky, Detsentralizatsiia publichnoi vlady v Ukraini: zdobutky, problemy ta perspektyvy, Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Lviv: LRIPA NAPA. pp. 53-60 [in Ukrainian].

Bezzubenko, B. I. (2015). Rozvytok derzhavnykh mekhanizmiv stratehichnoho planuvannia terytorii v umovakh detsentralizatsii. URL : http://www. dridu.dp.ua/zbirnik/2015–02 (14) /7.pdf [in Ukrainian].

Zhalilo, Ya. A., Shevchenko, O. V., Romanova, V. V. et al. (2019). Detsentralizatsiia vlady: poriadok dennyi na serednostrokovu perspektyvu. Kyiv: NISD. 115 p. [in Ukrainian].

Hromadska model samovriaduvannia v Ukraini. (2019). Kherson: Knyzhkove vydavnytstvo FOP Vyshemyrskyi B. C. 708 p. [in Ukrainian].

Zhalilo, Ya. A., Shevchenko, O. V., Romanova, V. V. et al. (2019). Detsentralizatsiia vlady: poriadok dennyi na serednostrokovu perspektyvu... 38 p.

Detsentralizatsiia vlady: yak zberehty uspishnist v umovakh novykh vyklykiv? … 20 p.

Zhalilo, Ya. A., Shevchenko, O. V., Romanova, V. V. et al. (2019). Detsentralizatsiia vlady: poriadok dennyi na serednostrokovu perspektyvu... 16 p.

Shchodo rehlamentatsii vnutrishnoho administratyvno-terytorialnoho podilu mist u vitchyznianomu zakonodavstvi. (2020). URL : http: // old2. niss. gov. ua / content / articles / files / AZ-ATP-m-st-d8e24. pdf [in Ukrainian].

Vysnovok Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za zvernenniam Verkhovnoi Rady Ukrainy pro nadannia vysnovku shchodo vidpovidnosti zakonoproektu pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy shchodo detsentralizatsii vlady vymoham statei 157 i 158 Konstytutsii Ukrainy. № 2-v. (2015). URL : http: // search. ligazakon. ua/l_doc2. nsf/link1/KS15036.html [in Ukrainian].

Zhalilo, Ya. A., Shevchenko, O. V., Romanova, V. V. et al. (2019). Detsentralizatsiia vlady: poriadok dennyi na serednostrokovu perspektyvu... 43 p.

Formuvannia obiednanykh terytorialnykh hromad: stan, problemni pytannia ta shliakhy yikh vyrishennia. (2020). URL : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017–07/ terutor_gromad– 86ead. pdf [in Ukrainian].

Khomaiko, K. O., Bielska, T. V. Realii obiednanykh terytorialnykh hromad. (2020). URL : http://eprints.kname.edu.ua/50967/1/ilovepdf_com – 66–69. pdf [in Ukrainian].

Formuvannia obiednanykh terytorialnykh hromad…

Lazutina, L. O. (2020). Perspektyvy biudzhetnoho zabezpechennia rozvytku obiednanykh terytorialnykh hromad. URL : http://ndi-fp.nusta.com.ua/ thesis/663/ [in Ukrainian].

Sirenko, K. Yu. (2018). Problemni aspekty stratehichnoho y operatyvnoho kharakteru obiednanykh terytorialnykh hromad. Ekonomika i suspilstvo, № 19, pp. 225-229 [in Ukrainian].

Vartsaba, V. I., Mulesa, E. V. (2018). Realizatsiia finansovoi detsentralizatsii: vyklyky ta dosiahnennia hromad. Hroshi, finansy i kredyt, № 28–2, pp. 92-96 [in Ukrainian].

Olyfirenko, Yu. I. (2017). Udoskonalennia mekhanizmu vidpovidalnosti mistsevykh hromad za blahopoluchchia ta bezpeku ditei. Publichne administruvannia: naukovi doslidzhennia ta rozvytok, № 2 (4), pp. 98-104 [in Ukrainian].

Rusnak, A. V., Alieshchenko, L. O. (2018). Perspektyvy formuvannia finansovykh resursiv obiednanykh terytorialnykh hromad. Ahrosvit, № 6, pp. 22-27 [in Ukrainian].

Formuvannia obiednanykh terytorialnykh hromad…

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-29

Номер

Розділ

Механізми державного управління