DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217610

Практичні аспекти застосування технологій аналізу даних великих масивів (Big Data) в публічному управлінні

О. С. Твердохліб, Н. В. Грицяк

Анотація


Розглянуто основні підходи до застосування технологій аналізу даних великих масивів у сучасній практиці публічного управління України. Показано, що використання новітніх технологій з метою досягнення суспільного блага є загальносвітовою тенденцією, яка здатна принести вражаючі результати усім суб’єктам і об’єктам державної політики, залученим до відповідних процесів її формування й реалізації. Продемонстровано, що нині на рівні органів державної влади інтенсифікується робота щодо ширшого застосування сучасних інструментів електронного урядування у базових галузях України з метою підтримки прийняття управлінських рішень та автоматизації адміністративних процесів. Розкрито базові принципи реалізації державної політики цифрового розвитку в сучасній Україні.

Ключові слова


інформаційна політика держави; цифровий розвиток України; технології аналізу даних великих масивів; Big Data; Open Data; інструментарій електронного урядування; підтримка прийняття управлінських рішень; автоматизація адміністративних процесів

Повний текст:

PDF

Посилання


Vlasenko, R. V. (2017). Kontseptsiia Big Data v Ukraini: perspektyvy zastosuvannia v derzhavnykh orhanakh. Derzhava ta rehiony, Issue 4 (60), pp. 97-101 [in Ukrainian].

Kolomytseva, O. V., Shevchuk, I. B. (2018). Tekhnolohii Big Data v upravlinni prostorovo-ekonomichnym rozvytkom mista i rehionu. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava, Issue 19, pp. 76-81 [in Ukrainian].

Orlov, O. V. (2016). Velyki dani u publichnomu upravlinni: tekhnolohii maibutnoho. Derzhavne budivnytstvo, Issue 1. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-1/doc/1/01.pdf [in Ukrainian].

Orlov, O., Serenok, A. (2017). Ukraina v hlobalnomu sviti: vidkryti dani – nova yakist publichnoho upravlinnia. Novyi Kolehium, Issue 4, pp. 14-20 [in Ukrainian].

Pizhuk, O. I. (2019). Velyki dani yak osnovopolozhnyi draiver tsyfrovoi transformatsii ekonomiky. Ekonomika ta derzhava, Issue 6, pp. 50-54 [in Ukrainian].

Samoilenko, L. B. (2018). Mozhlyvosti ta problemy zastosuvannia tekhnolohii Big Data vitchyznianymy kompaniiamy. Efektyvna ekonomika, Issue 1. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/59.pdf [in Ukrainian].

Chekina, V. D., Kniaziev, S. I. (2019). Analiz vplyvu Big Data and Analytics na realnyi i derzhavnyi sektory ekonomiky ta problemy yikh otsiniuvannia za dopomohoiu statystychnykh metodiv. Ekonomika promyslovosti, Issue 1 (85), pp. 51-64 [in Ukrainian].

Shkyrta, I. M., Lazar, V. F. (2019). Tekhnolohiia Big Data: sutnist, mozhlyvosti dlia biznesu. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu, Issue 2 (12),

pp. 51-56 [in Ukrainian].

Big Data v derzhavnomu upravlinni. (2016). Robotodavets. URL : https://robotodavets.org.ua/2016/12/30/big-data-v-derzhavnomu-upravlinni.html [in Ukrainian].

Orlov, O. V. (2016). Velyki dani...

World Wide Web Foundation. (2018). Open Data Barometer – Leaders Edition. Washington DC, 28 р.

The International Open Data Charter. (2015). URL : https://opendatacharter.net.

World Wide Web Foundation. (2018). Open Data Barometer… 28 p.

The Global Open Data Index 2016/2017 – Advancing the State of Open Data Through Dialogue. (2018). URL: https://index.okfn.org/about.

Ibid.

Manyika, J. et al. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. [S. p.]: McKinsey Global Institute. 143 р.

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku elektronnoho uriaduvannia v Ukraini. № 649-r. (2017) [in Ukrainian].

Ibid.

Maciejewski, M. (2017). To do more, better, faster and more cheaply: using big data in public administration. International Review of Administrative Sciences, Vol. 83, № 1 (S), pp. 120-135.

Deiaki pytannia tsyfrovoho rozvytku. № 56. (2019) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Власенко Р. В. Концепція Big Data в Україні: перспективи застосування в державних органах // Держава та регіони : наук.-виробн. журн. 2017. № 4 (60). С. 97—101. (Серія Державне управління).

2. Коломицева О. В., Шевчук І. Б. Технології Big Data в управлінні просторово-економічним розвитком міста і регіону // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Львів : ЛУБП, 2018. Вип. 19. С. 76—81. (Серія економічна; Серія юридична).

3. Орлов О. В. Великі дані у публічному управлінні: технології майбутнього // Державне будівництво : електр. наук. фах. вид. / ХарРІ НАДУ при Презид. Укр. 2016. № 1. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-1/doc/1/01.pdf (дата звернення: 16.07.2020).

4. Орлов О., Серенок А. Україна в глобальному світі: відкриті дані – нова якість публічного управління // Новий Колегiум. 2017. № 4. С. 14—20.

5. Піжук О. І. Великі дані як основоположний драйвер цифрової трансформації економіки // Економіка та держава. 2019. № 6. С. 50—54.

6. Самойленко Л. Б. Можливості та проблеми застосування технологій Big Data вітчизняними компаніями // Ефективна економіка : електр. наук. фах. вид. / Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. 2018. № 1. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/59.pdf (дата звернення: 16.07.2020).

7. Чекіна В. Д., Князєв С. І. Аналіз впливу Big Data and Analytics на реальний і державний сектори економіки та проблеми їх оцінювання за допомогою статистичних методів // Економіка промисловості. 2019. № 1 (85). С. 51—64.

8. Шкирта І. М., Лазар В. Ф. Технологія Big Data: сутність, можливості для бізнесу // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2019. Вип. 2 (12). С. 51—56. (Серія “Економіка”).

9. Big Data в державному управлінні // Роботодавець. URL : https://robotodavets.org.ua/2016/12/30/big-data-v-derzhavnomu-upravlinni.html (дата звернення: 16.07.2020).

10. Орлов О. В. Великі дані…

11. Open Data Barometer – Leaders Edition / World Wide Web Foundation. Washington DC, 2018. 28 р.

12. The International Open Data Charter. URL : https://opendatacharter.net/ (date of using: 16.07.2020).

13. Open Data Barometer… 28 p.

14. The Global Open Data Index 2016/2017 – Advancing the State of Open Data Through Dialogue. URL : https://index.okfn.org/about (date of using: 16.07.2020).

15. Ibid.

16. Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity / J. Manyika [et al.]. [S. p.] : McKinsey Global Institute, 2011. P. 54; 62.

17. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 649-р від 20.09.2017 p. // Офіційний вісник України. 2017. № 78. С. 109.

18. Там само. C. 109.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 О. С. Твердохліб, Н. В. Грицяк