DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217620

Правовий механізм публічного управління розвитком електронної демократії в Україні

Я. В. Янсонс, А. І. Семенченко

Анотація


Проаналізовано поточний стан механізму правового забезпечення розвитку електронної демократії в Україні, теоретично обґрунтовано та сформовано його модель у вигляді 4-х рівневої ієрархічної структури. Здійснено упорядкування законодавства України відповідно до запропонованої структури та системи критеріїв, визначених у Рекомендаціях Кабінету Міністрів ЄС стосовно електронної демократії. Доведено основні недоліки чинного законодавства в цій сфері. Удосконалено модель правового механізму публічного управління розвитком електронної демократії в Україні, яка орієнтована на юридичне закріплення ресурсного підтримання розвитку електронної демократії. Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності правового механізму публічного управління розвитком електронної демократії в Україні.

Ключові слова


публічне управління; правовий механізм публічного управління; правовий механізм публічного управління розвитком електронної демократії

Повний текст:

PDF

Посилання


United Nations E-Government Survey 2016: E-Government In Support Of Sustainable Development. (2016). URL : http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf.

United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-Government To Support Transformation Towards Sustainable And Resilient Societies. (2018). URL : https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf.

Natsionalna stratehiia spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini na 2016 – 2020 roky. (2016). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n25 [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku elektronnoho uriaduvannia v Ukraini. (2017). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80 [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku elektronnoi demokratii v Ukraini. (2017). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80 [in Ukrainian].

United Nations E-Government Survey 2020: Digital Government in

the Decade of Action for Sustainable Development. With addendum on COVID-19 Response. (2020). URL : https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf.

Semenchenko, A. I., Serenok, A. O. (2017). Elektronne uriaduvannia ta elektronna demokratiia. (Vol. 4, 80 p.). Kyiv: National Academy for Public Administration under the President of Ukraine [in Ukrainian].

Hrytsiak, N. V., Solovjov, S. H. (2015). Elektronna demokratiia. Kyiv: National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. 66 p. [in Ukrainian].

Shuliak, V. (2011). Systema normatyvno-pravovoho zabezpechennia elektronnoho uriaduvannia v Ukraini. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, № 4, pp. 133-142 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy. (2020). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of Ministers to member states on electronic democracy (e-democracy). (2009). URL : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1410627.

Pro informatsiiu. № 48. (1992) [in Ukrainian].

Yak Mintsyfry bude rozvyvaty tsyfrovi navychky ukraintsiv. (2020). URL : https://nv.ua/ukr/biz/experts/mincifri-i-cifrova-gramotnist-ukrajinciv-nayblizhchi-kroki-ministerstva-50069253.html [in Ukrainian].

Mintsyfry razom iz partneramy pratsiuie nad onlain-platformoiu elektronnoi uchasti hromadian u pryiniatti rishen Uriadom. (2020). URL : https://t.me/mintsyfra/740 [in Ukrainian].

Elektronna demokratiia. Bila knyha derzhavnoi polityky. (2015). [Proekt do obhovorennia. Versiia 1.0]. Kyiv: State Agency for e-Government of Ukraine. 43 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. United Nations E-Government Survey 2016: E-Government In Support Of Sustainable Development. URL : http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf (date of using: 12.07.2020).

2. United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-Government To Support Transformation Towards Sustainable And Resilient Societies. URL : https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf (date of using: 12.07.2020).

3. Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n25 (дата звернення: 13.07.2020).

4. Концепція розвитку електронного урядування в Україні. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80 (дата звернення: 09.07.2020).

5. Концепція розвитку електронної демократії в Україні. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80 (дата звернення: 11.07.2020).

6. United Nations E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. With addendum on COVID-19 Response. URL : https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf (date of using: 12.07.2020).

7. Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 15 ч. Ч. 4: Публічна політика та управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. Київ, 2017. Київ : ФОП Москаленко О. М., 2017. 80 с.

8. Грицяк Н. В., Соловйов С. Г. Електронна демократія : навч. посіб. Київ : НАДУ, 2015. 66 с.

9. Шуляк В. Система нормативно-правового забезпечення електронного урядування в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. № 4. С. 133—142.

10. Конституція України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 11.07.2020).

11. Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of Ministers to member states on electronic democracy (e-democracy). URL : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1410627 (date of using: 12.07.2020).

12. Про інформацію : Закон України № 48 від 02.10.1992 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 17.07.2020).

13. Як Мінцифри буде розвивати цифрові навички українців. URL : https://nv.ua/ukr/biz/experts/mincifri-i-cifrova-gramotnist-ukrajinciv-nayblizhchi-kroki-ministerstva-50069253.html (дата звернення: 28.06.2020).

14. Мінцифри разом із партнерами працює над онлайн-платформою електронної участі громадян у прийнятті рішень Урядом. URL : https://t.me/mintsyfra/740 (дата звернення: 15.07.2020).

15. Електронна демократія. Біла книга державної політики [Проект до обговорення. Версія 1.0.]. Київ : Державне агентство з питань електронного урядування України, 2015. 43 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 Я. В. Янсонс, А. І. Семенченко