DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217623

Податкові інструменти стимулювання інвестиційної діяльності: державно-управлінський аспект

О. В. Федорчак

Анотація


Розкрито сутність податкових інструментів стимулювання інвестиційної діяльності, серед яких: податковий кредит, податкові канікули, пільги на реінвестування, інвестиційні надбавки, вирахування і звільнення від сплати податків, спеціальні інвестиційні резерви тощо. Сформовано рекомендації для органів виконавчої влади щодо використання податкових інструментів з метою стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

Ключові слова


державне управління; інвестиційна політика; інвестиції; стимулювання інвестиційної діяльності; податкові інструменти

Повний текст:

PDF

Посилання


Bila, I. S., Salatiuk, N. M. (2014). Svitovyi dosvid derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnytstva. Problems of the economy, Issue 1, pp. 26-30 [in Ukrainian].

Boiko, O. Ia. (2018). Stymuliuvannia ekonomichnoi aktyvnosti subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti. Theory and practice of public administration, Issue 1 (60), pp. 98-106 [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, V. P., Zbarazska, L. O., Zanizdra, M. Iu., Chekina, V. D. & Vyshnevskyi, V. P. (Eds.). (2016). Natsionalna model neoindustrialnoho rozvytku Ukrainy. Kyiv: Institute of industrial economics of the National Academy of Sciences of Ukraine. 518 p. [in Ukrainian].

Hotsuliak, L. V. (2014). Investytsiina polityka rozvynenykh krain v umovakh stanovlennia innovatsiinoi ekonomiky. Efficient economy, Issue 9. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3330 [in Ukrainian].

Kasianok, K. H. (2018). Mizhnarodnyi dosvid zaluchennia priamykh inozemnykh investytsii v umovakh finansovykh dysbalansiv. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, Issue 18 (2), pp. 38-44 [in Ukrainian].

Kmit, V. M., Zhuk, Yu. I., Chebotar, O. A. (2017). Zarubizhnyi dosvid podatkovoho stymuliuvannia pidpryiemnytstva. Eastern Europe: economics, business and management: bulletin of the Prydniprovsk state academy of construction and architecture, Issue 3 (8), pp. 265-269 [in Ukrainian].

Maiorova, T. V. (2015). Investytsiinyi podatkovyi kredyt yak nepriamyi metod finansuvannia innovatsiinoi diialnosti. Economy and state, Issue 12, pp. 31-34 [in Ukrainian].

Tretiak, H. S. (2012). Instrumenty podatkovoho stymuliuvannia investytsiinykh protsesiv u rehioni. Efficiency of Public Administration, Issue 31, pp. 430-439 [in Ukrainian].

Holland, D., Vann, R. J. (1998). Income tax incentives for investment. Tax law design and drafting, Vol. 2, Ch. 23. URL : https://www.imf.org/external/pubs/nft/ 1998/tlaw/eng/ch23.pdf.

Pro Stratehiiu staloho rozvytku “Ukraina-2020”. № 5/2015. (2015) [in Ukrainian].

Pro kontseptsiiu rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti v umovakh rynkovoi transformatsii ekonomiky. № 384. (1995). [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Prohramy rozvytku investytsiinoi diialnosti na 2002 – 2010 roky. № 1801. (2001) [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi ekonomichnoi prohramy rozvytku investytsiinoi diialnosti na 2011 – 2015 roky. № 1900-r. (2010). [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Prohramy rozvytku investytsiinoi ta innovatsiinoi diialnosti v Ukraini. № 389. (2011). [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy. № 2755-VІ. (2010). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 13 – 17, article 122 [in Ukrainian].

Kmit, V. M., Zhuk, Yu. I., Chebotar, O. A. (2017). Zarubizhnyi dosvid podatkovoho stymuliuvannia pidpryiemnytstva… pp. 265-269.

Taxation of small and medium-sized enterprises: key issues and policy considerations in OECD countries. (2009). OECD publication, Issue 18, 170 p.

Kmit, V. M., Zhuk, Yu. I., Chebotar, O. A. (2017). Zarubizhnyi dosvid podatkovoho stymuliuvannia pidpryiemnytstva... pp. 265-269.

Taxation of small and medium-sized enterprises in OECD and G20 countries. (2015). OECD tax policy studies, Issue 23, 154 p.

Vyshnevskyi, V. P., Zbarazska, L. O., Zanizdra, M. Iu., Chekina, V. D. & Vyshnevskyi, V. P. (Eds.). (2016). Natsionalna model neoindustrialnoho rozvytku Ukrainy... 518 p.

Kmit, V. M., Zhuk, Yu. I., Chebotar, O. A. (2017). Zarubizhnyi dosvid podatkovoho stymuliuvannia pidpryiemnytstva… pp. 265-269.

Tretiak, H. S. (2012). Instrumenty podatkovoho stymuliuvannia investytsiinykh protsesiv u rehioni... pp. 430-439.

Vyshnevskyi, V. P., Zbarazska, L. O., Zanizdra, M. Iu., Chekina, V. D. & Vyshnevskyi, V. P. (Eds.). (2016). Natsionalna model neoindustrialnoho rozvytku Ukrainy... [in Ukrainian].

Kasianok, K. H. (2018). Mizhnarodnyi dosvid zaluchennia priamykh inozemnykh investytsii v umovakh finansovykh dysbalansiv... pp. 38-44.

Holland, D., Vann, R. J. (1998). Income tax incentives for investment…

UNCTAD. (2017). Investment facilitation: the perfect match for investment promotion. The IPA observer investment promotion and facilitation monitor, Issue 6. URL : https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2017d4_en.pdf.

UNCTAD. (2009). Investment policy monitor, Issue 1. URL : https://unctad.org/en/Docs/webdiaeia200911_en.pdf.

Kovalivska, S. V. (2017). Ukrainske ekonomichne dyvo – reitynhy zrostaiut, a obsiahy investytsii padaiut. URL : https://dt.ua/macrolevel/ukrayinske-ekonomichne-divo-reytingi-zrostayut-a-obsyagi-investiciy-padayut-261332_.html [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Біла І. С., Салатюк Н. М. Світовий досвід державного регулювання підприємництва // Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 26—30.

2. Бойко О. Я. Стимулювання економічної активності суб’єктів підприємницької діяльності // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. 2018. № 1 (60). С. 98—106.

3. Вишневський В. П., Збаразська Л. О., Заніздра М. Ю., Чекіна В. Д. [та ін.]. Національна модель неоіндустріального розвитку України : монографія / за заг. ред. Вишневського В. П. ; Інститут економіки промисловості НАН України. Київ, 2016. 518 с.

4. Гоцуляк Л. В. Інвестиційна політика розвинених країн в умовах становлення інноваційної економіки // Ефективна економіка. 2014. № 9. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3330 (дата звернення: 20.06.2018).

5. Касянок К. Г. Міжнародний досвід залучення прямих іноземних інвестицій в умовах фінансових дисбалансів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. № 18 (2). С. 38—44. (Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство).

6. Кміть В. М., Жук Ю. І., Чеботарь О. А. Зарубіжний досвід податкового стимулювання підприємництва // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2017. № 3 (8). С. 265—269.

7. Майорова Т. В. Інвестиційний податковий кредит як непрямий метод фінансування інноваційної діяльності // Економіка та держава. 2015. № 2. С. 31—34.

8. Третяк Г. С. Інструменти податкового стимулювання інвестиційних процесів у регіоні // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 31 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. С. 430—439.

9. Holland D., Vann R. J. Income tax incentives for investment // Tax law design and drafting ; International Monetary Fund. 1998. Vol. 2. Ch. 23. URL : https://www. imf.org/external/pubs/nft/1998/tlaw/eng/ch23.pdf (date of using: 20.06. 2018).

10. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” : Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. // Офіційний вісник України. 2015. № 2. Ст. 154.

11. Про концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки : Постанова Кабінету Міністрів України № 384 від 01.06.1995 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/384-95-%D0%BF (дата звернення 20.06.2018).

12. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002 – 2010 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 1801 від 28.12.2001 р. // Офіційний вісник України. 2002. № 12. Ст. 564.

13. Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011 – 2015 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1900-р від 29.09.2010 р. // Офіційний вісник України. 2010. № 75. Ст. 2674.

14. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України № 389 від 02.02.2011 р. // Офіційний вісник України. 2011. № 28. Ст. 1173.

15. Податковий кодекс України № 2755-VІ від 02.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13 – 17. Ст. 122.

16. Кміть В. М., Жук Ю. І., Чеботарь О. А. Зарубіжний досвід податкового стимулювання підприємництва... С. 265—269.

17. Taxation of small and medium-sized enterprises: key issues and policy considerations in OECD countries // OECD publication. 2009. № 18. 170 р.

18. Кміть В. М., Жук Ю. І., Чеботарь О. А. Зарубіжний досвід податкового стимулювання підприємництва... С. 265—269.

19. Taxation of small and medium-sized enterprises in OECD and G20 countries // OECD tax policy studies. 2015. № 23. 154 р.

20. Вишневський В. П., Збаразська Л. О., Заніздра М. Ю., Чекіна В. Д. [та ін.]. Національна модель неоіндустріального розвитку України... 518 с.

21. Кміть В. М., Жук Ю. І., Чеботарь О. А. Зарубіжний досвід податкового стимулювання підприємництва... С. 265—269.

22. Третяк Г. С. Інструменти податкового стимулювання інвестиційних процесів у регіоні... С. 430—439.

23. Вишневський В. П., Збаразська Л. О., Заніздра М. Ю., Чекіна В. Д. [та ін.]. Національна модель неоіндустріального розвитку України... 518 с.

24. Касянок К. Г. Міжнародний досвід залучення прямих іноземних інвестицій в умовах фінансових дисбалансів… С. 38—44.

25. Holland D., Vann R.J. Income tax incentives for investment...

26. Investment facilitation: the perfect match for investment promotion // The IPA observer investment promotion and facilitation monitor. UNCTAD. July 2017. Issue 6. URL : https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2017d4_en.pdf (date of using: 20.06.2018).

27. Investment policy monitor : a periodic report / UNCTAD. December 2009. Issue 1. URL : https://unctad.org/en/Docs/webdiaeia200911_en.pdf (date of using: 20.06.2018).

28. Ковалівська С. В. Українське економічне диво – рейтинги зростають, а обсяги інвестицій падають. 2017. URL : https://dt.ua/macrolevel/ukrayinske-ekonomichne-divo-reytingi-zrostayut-a-obsyagi-investiciy-padayut-261332_.html (дата звернення: 20.06.2018).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 О. В. Федорчак