Реалізація цілей сталого розвитку в процесі ревіталізації здеградованих міських територій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.65.2020.226457

Ключові слова:

ревіталізація міста; Цілі сталого розвитку; здеградована міська територія; місто

Анотація

Проведено аналіз еволюції становлення концепції сталого розвитку в світі та її значення для розроблення політики ревіталізації міста. Встановлено, що, з погляду на сталий розвиток, ревіталізація стосується трансформації здеградованих міських територій одночасно у економічній (покращення ділової активності, створення нових робочих місць), соціальній (поліпшення рівня життя мешканців) та інфраструктурно-просторовій (збереження культурної спадщини, покращення природного середовища тощо) сферах. Обґрунтовано локальне спрямування глобальних 17 Цілей сталого розвитку, а також визначено основні завдання ревіталізації міста за кожною ціллю. Узагальнено 6 груп інструментів ревіталізації міста (інструменти планування, ринкові інструменти, фінансові інструменти, податкові інструменти, інструменти підтримки та інші правові інструменти), які необхідно застосовувати міськими органами публічного управління для забезпечення сталого розвитку території.

Посилання

Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. (1972). International Legal Materials, ¹ 11, pp. 1416-1471.

Brundtland, G. H., Khalid, M., Agnelli, S., Al-Athel, S. (Eds.). (1987). Our common future. New-York: [b. v.]. pp. 8.

Earth Summit: Agenda 21. (1992). In The United Nations Programme of Action from Rio (3 – 14 June). Rio de Janeiro: [b. v.]. 294 p.

United Nations millennium declaration. (2000). [B. m.: b. v.]. 156 p.

Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa (26 August – 4 September) (2002). New-York: United Nations. 167 p.

The Future we want (Resolution adopted by the General Assembly on 27 July). (2012). [B. m.: b. v.], 53 p.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (2015). In Division for Sustainable Development Goals. New-York: [b. v.]. ðð. 76.

Koz³owski, S. (1997). W drodze do ekorozwoju. In Rozwój gospodarczy – aspekt œrodowiskowy. [B. m.]: Wydaw. Naukowe PWN. pp. 132.

Transforming our world…

Ibid.

Gruchelski, M., Niemczyk, J. (2016). Agenda Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównowa¿onego rozwoju 2030 i cele zrównowa¿onego rozwoju – szanse realizacji celów. Postêpy Techniki Przetwórstwa Spo¿ywczego, ¹ 1, pp. 122-126.

Von Weizsäcker, E. U., Wijkman, A. (2017). Come on!: Capitalism, short-termism, population and the destruction of the planet. In Population and the Destruction of the Planet. New-York: [b. v.]. 234 ð.

Transforming our world…

Habitat, U. N. (2016). New urban agenda. Quito declaration on sustainable cities and human settlements for all. Quito UN Habitat. [B. m.: b. v.]. ðð. 86.

Markowski, T. (2001). Instrumenty polityki gruntowej – doœwiadczenia miêdzynarodowe. Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ¹ 195, pp. 143-148.

Lorens, P., Martyniuk-Pêczek, J. (Eds.). (2009). Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast. [B. m.]: Wydawnictwo Urbanista. pp. 108-111.

Kamrowska-Za³uska, D. (2014). Zrównowa¿ona odnowa przestrzeni miejskiej. Studia KPZK, ¹ 158, pp. 58-66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

Механізми державного управління