Цифрова економіка як складова розвитку системи публічного управління

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.65.2020.226472

Ключові слова:

цифрова економіка; публічне управління; цифровізація; інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Розглянуто особливості цифрової економіки як складової розвитку системи публічного управління. Проаналізовано дефініцію цифрової економіки з позиції різних науковців та представлено власне розуміння досліджуваного поняття. Виокремлено проблеми, які пов’язані із впровадженням цифрових технологій в економічну сферу України. Обґрунтовано кроки, які повинна здійснити Україна на шляху подолання проблем розвитку цифрової економіки.

Посилання

Dobrynin, A. P., Chernyh, Ê. U., Êupriyanovskyy, V. P., Êupriyanovskyy, P. V., Synyagov, S. À. (2016). Tsyfrovaia ekonomika – razlichnye puti k effektivnomu primeneniiu tekhnolohii. International Journal of Open Information Technologies, ¹ 4, pp. 4-11 [in Russian].

Deeva, N. Å., Deleychuk, V. V. (2018). Mekhanizmy zaluchennia investytsii emitentamy v umovakh rozvytku tsyfrovoi ekonomiky. Molodyi vchenyi. Kyiv. pp. 670 [in Ukrainian].

Êàrcheva, G. Ò., Îgorodnya, D. V., Îpenko, V. À. (2017). Tsyfrova ekonomika ta yii vplyv na rozvytok natsionalnoi ta mizhnarodnoi ekonomiky. Finansovyi prostir, ¹ 3 (27), pp. 13-21 [in Ukrainian].

Veretyuk, S. Ì., Pilinskyy, V. V. (2016). Vyznachennia priorytetnykh napriamkiv rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini. Naukovi zapysky Ukrainskoho naukovo-doslidnoho instytutu zviazku, ¹ 2, pp. 51-58 [in Ukrainian].

Êîlyadenko, S. V. (2016). Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennia v Ukraini i u sviti. Ekonomika. Finansy. Menedzhment, ¹ 6, pp. 106, 107 [in Ukrainian].

Semyachkov, Ê. À. (2017). Tsyfrovaia ekonomika i ee rol v upravlenii sovremennymy sotsyalno-ekonomicheskimi otnosheniiamiy. Sovremennye tekhnolohii upravleniia, ¹ 8 (80). URL : http://sovman.ru/article/8001 [in Russian].

Pro shvalennya Êîntseptsiyi rozvytku elektronnogo uryaduvannya v Ukraini. ¹ 649-ð. (2017). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-ð#Text [in Ukrainian].

Pro shvalennya Êîntseptsiyi rozvytku tsyfrovoyi ekomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018 – 2020 roky. ¹ 67-ð. (2018). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-ð#Text [in Ukrainian].

Department of Economic and Social Affairs. United Nations. (2020). E-Government Survey 2020. Gearing E-Government to support transformation towards sustainable and resilient societies. New York. 364 p.

Ukraina 2030Å – kraina z rozvynutoyu tsyfrovoyu ekonomikoyu. (2020). URL : https://hvylya.net/analytics/economics/ukraina-2030e-kraina-z-rozvinutoju-cifrovoju-ekonomikoju.html [in Ukrainian].

Tsyfrova ekonomika: yak tobi sluzytsya? (2019). ZN, UA. 18 zovt. URL : https://zn.ua/ukr/macrolevel/cifrova-ekonomika-yak-tobi-sluzhitsya-326706_.html [in Ukrainian].

GDP Doesn’t Work In A Digital Economy. (2017). The Wall Street Journal. URL : https://blogs.wsj.com/cio/2017/11/03/gdp-doesnt-work-in-a-digital-economy.

Derzava v smartfoni startuvala: yak pratsyuvatyme dodatok “Diya” ³ chy varto perezyvaty za bezpeku. (2020). Ekonomichna pravda, 7 lut. URL : https://www.epravda.com.ua/publications/2020/02/7/656775 [in Ukrainian].

Tsyfrova ekonomika. Navischo tse Ukraini. (2017). Minfin, 29 lystop. URL : https://minfin.com.ua/ua/2017/11/29/31212131 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

Економічна політика та фінанси