Проблеми та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.66.2021.233450

Ключові слова:

інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, заклади освіти, інтеграція, педагог, освітнє середовище, цінності та компетенції

Анотація

Розглянуто особливості запровадження інклюзивної освіти в Україні в контексті євроінтеграції. Проаналізовано динаміку реалізації інклюзивного навчання в контексті реформи системи освіти. Розглянуто складові підготовки системи освіти до реалізації процесу інклюзії як для педагогів, так і для дітей з особливими освітніми потребами та основні проблеми формування освітнього середовища.

Посилання

Lalak, N. (2013). Pidhotovka maybutnikh pedahohiv do roboty v zakladakh osvity z inklyuzyvnoyu formoyu navchannya. URL : http://prima.lnu.edu.ua/Pedagogika/periodic/pedos3t/tom1/23_lalak.pdf [in Ukrainian].

Kolchenko, K. O. (2013). Kontseptualni pidkhody do vprovadzhennya inklyuzyvnoyi osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Aktualni problemy navchannya ta vykhovannya lyudey z osoblyvymy potrebamy, № 10 (12), рр. 12-22 [in Ukrainian].

Natsionalna strategiya rozvutky osvitu v Ukraine na 2012 – 2021 roku. (2012). URL : http://www.mon.gov.ua /images/files/ news/12/05/4455.pdf [in Ukrainian].

Kolupaeva, A. A. (2009). Inkluzuvna osvita: realii ta perspective. Kyiv: Sammit-Knyga. 272 p. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Instytutu spetsialnoi pedahohiky i psykholohii imeni M. Yarmachenka Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy. (2021). URL : http://ispukr.org.ua [in Ukrainian].

Pro osvitu. № 2145-19. (2017) [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Ukraina. Inkliuziia. (2021). URL : ircenter.gov.ua [in Ukrainian].

Osvitnia analityka Ukrainy. (2020). Naukovo-praktychnyi zhurnal, № 3 (10). URL : https://science.iea.gov.ua [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi naukovoi ustanovy “Instytutu osvitnoi analityky”. URL : iea.gov.ua [in Ukrainian].

Kuchai, T., Kuchai, O. (2019) Teoretychni osnovy inkliuzyvnoho navchannia u zakladakh vyshchoi osvity. Naukovyi visnyk MNU im. V. O. Sukhomlynskoho, № 2 (65), рр. 162-164 [in Ukrainian].

Tsehelnyk, T. M. (2020). Pedahohichni umovy formuvannia hotovnosti maibutnikh vykhovateliv do profesiinoi diialnosti v inkliuzyvnykh hrupakh zakladiv doshkilnoi osvity. Naukovyi visnyk Lotnoi akademii, Issue 8, рр. 138-144 [in Ukrainian].

Lesher, O. V., Demenyna, L. V. (2015). Іnklyuzyvnoe obuchenye studentov unyversyteta: kompleks nauchnykh podkhodov. URL : https:// www.science-education.ru/pdf/2015/1/1190.pdf [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

Державне управління