Система безперервної екологічної освіти та просвітництва як умова забезпечення сталого розвитку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.66.2021.233484

Ключові слова:

екологічна освіта, екологічна культура, екологічне просвітництво, інформаційно-просвітницькі заходи

Анотація

Здійснено аналіз сутності понять “екологічна освіта” та “екологічне просвітництво”. Обґрунтовано принципи, цілі, завдання та структуру екологічної освіти. Доведено необхідність системної організації безперервної екологічної освіти та просвітництва для сталого розвитку. Визначено роль екологічної освіти та екологічного просвітництва в системі державного управління.

Посилання

Vernadskij, V. І. (1977). Razmyshlenija naturalista. Nauchnaja mysl’ kak planetarnoe javlenie. Moskva: Nauka. 180 p. [in Russian].

Ushynskyi, K. D., & Pyskunova, O. I. (Eds.). (1983). Vybrani pedahohichni tvory. (Vol. 1-2). Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Pavlyska serednia shkola. In Vybrani tvory. (Vol. 4, рр. 7-92). Kyiv: [s. n.] [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Sertse viddaiu ditiam. Vybrani tvory. (Vol. 3, рр. 7-282). Kyiv: [s. n.] [in Ukrainian].

Anatska, N. V. (2011). Rubezhi formuvannia ekolohichnoi osvity yak filosofskoho znannia. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury: naukovyi zhurnal, Issue 1(1), pp. 26-33 [in Ukrainian].

Biliavskyi, H. O., Tymochko, T. V., Pashchenko, O. V. (2007). Natsionalni problemy osvity i naukovoho zabezpechennia u sferi zbalansovanoho rozvytku, Zbalansovanyi rozvytok Ukrainy – shliakh do zdorovia i dobrobutu natsii, Proceedings of the Ukrainian Congress. Kyiv: Center of ecological education and information. pp. 239-246 [in Ukrainian].

Tanska, V. V. (2008). Pidhotovka maibutnoho vchytelia biolohii do ekolohichnoi osvity starshoklasnykiv. Extended abstract of candidate’s thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].

Drobnokhod, M. I., Volvach, F. V., Ivashchenko, S. I. (2000). Kontseptualni osnovy formuvannia ekolohichnoho myslennia ta zdibnostei liudyny buduvaty harmoniini vidnosyny z pryrodoiu. Kyiv: IAPM. 76 p. [in Ukrainian].

Moyseev, N. N. (1995). Ystorycheskoe razvytye y эkolohycheskoe obrazovanye. Moskva: MNEPU. 52 p. [in Russian].

Chervonetskyi, V. V. (2005). Ekolohichna osvita uchniv u shkolakh krain yevropeiskoho rehionu ta Pivnichnoi Ameryky. Luhansk: Vyd-vo SNU im. Dalia. 312 p. [in Ukrainian].

Bereka, A. D., Chervonetskyi, V. V. (1996). Ekolohichna vidpovidalnist yak pokaznyk elementarnoi kultury osobystosti, Natsionalna elita ta intelektualnyi potentsial Ukrainy, Proceedings of the International Conference. Lviv: [b. v.], pp. 171, 172 [in Ukrainian].

Shumilova, A. V. (2015). Evoliutsiia ekolohichnoi svidomosti shkoliariv pid vplyvom prosvitnytskykh zakhodiv natsionalnoho pryrodnoho parku “Slobozhanskyi”, Ekolohiia/Ekology-2015, Prossedings of the All-Ukrainian Symposium. Vinnytsia: TOV “Nilan-LTD”. 280 p. [in Ukrainian].

Shevel, A. O. (2008). Rol osvity u formuvanni ekolohichnoi kultury. Humanitarian Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy, № 33, pp. 33-41 [in Ukrainian].

Krysachenko, V. S., Khylko, M. I., (2001). Ekolohiia. Kultura. Polityka: kontseptualni zasady suchasnoho rozvytku. Kyiv: Znannia. 598 p. [in Ukrainian].

Mudrak, O. (2012). Kontseptualni zasady pidvyshchennia rivnia ekolohichnoi osvity na zapovidnykh terytoriiakh. Scientific notes of M. Kotsyubynsky Vinnytsia State Pedagogical University, № 37, pp. 354-358 [in Ukrainian].

Dukh, O. I., Halahan, O. K., Mykhaliuk, I. H., (2018). Realizatsiia neformalnoi ekolohichnoi osvity molodi v diialnosti hromadskykh orhanizatsii. Scientific notes of T. Shevchenko Kremenets Regional Humanitarian and Pedagogical Academy, № 10, pp. 144-151 [in Ukrainian].

Pro kontseptsiiu ekolohichnoi osvity v Ukraini. № 13/6-19. (2001) [in Ukrainian].

Pro volontersku diialnist. № 3236-VI. (2011) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii iz formuvannia hromadskoi dumky shchodo ekolohobezpechnoho povodzhennia z pobutovymy vidkhodamy. № 38. (2002) [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Natsionalnoi stratehii upravlinnia vidkhodamy v Ukraini do 2030 roku. № 820-r. (2017) [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

Економічна політика та фінанси