Формування та реалізація державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.68/69.2021.249279

Ключові слова:

санітарно-епідеміологічний нагляд, охорона здоров'я, реформування, Держпродспоживслужба, СЕС, Держсанепідслужба, Держпраці, МОЗ України

Анотація

Досліджено етапи реформування центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення під час функціонування Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України, Державної санітарно-епідеміологічної служби України та Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Зокрема, з'ясовано, що досягнення сфери санітарного та епідемічного благополуччя населення, яка удосконалювалась протягом десятиліть, за останні роки були нівельовані внаслідок ліквідації та реорганізації зазначених вище державних органів. Новостворена структура Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виконує всі поставлені на неї завдання, незважаючи на величезне скорочення працівників у процесі реформ та відсутнісь адаптованої законодавчої бази.

Біографія автора

Т. Б. Гаман, Національний університет "Львівська політехніка"

Аспірант Навчально-наукового інституту державного управління Національного університету "Львівська політехніка", начальник відділу безпеки середовища життєдіяльності Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області

Посилання

ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України. URL: http://duieih.kiev.ua/istoriya.html (дата звернення: 06.11.2021).

Про ліквідацію бюджетних закладів, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України: Наказ Міністерства охорони здоров'я України №176-о від 21.09.2013 р. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html? id_doc=51976.

Конституція України Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1996 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80#Text.

Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров'я, посад фахівців у галузі охорони здоров'я та посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров'я: Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 385 від 28.10.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02#Text.

Єрмолова Ю.В. Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих, або Чи є життя без санстанцій? // Укр. мед. часопис URL: https://www.umj.com.ua/article/43931/poryatunok-potopayuchix-sprava-ruk-samix-potopayuchix-abo-chi-ye-zhittya-bez-sanstancij (дата звернення: 06.11.2021).

Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України: Указ Президента України № 400/2011 від 06.04.2011 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400/2011.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України № 1085/2010 від 09.12.2010 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010.

Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів, підприємств, установ та організацій до сфери управління Державної санітарно-епідеміологічної служби: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 744-р від 03.10.2012 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/744-2012-%D1 %80.

Про утворення територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1382 від 28.12.2011 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-2011-%D0 %BF.

Холостова А.М. Аналіз реформування санітарно-епідеміологічної служби в Україні в 2012 р. // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Київ: 2014. С. 157 166.

Про Державний бюджет України на 2014 рік: Закон України № 719-VII від 16.01.2014 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/719-18.

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік": Закон України № 1622-VII від 31.07.2014 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1622-18/paran2#n2.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України № 71-VIII від 28.12.2014 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс № 4651-VI від 13.04.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України № 442 від 10.09.2014 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0 %BF.

Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України № 1092 від 16.12.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1092-2015-%D0 %BF#n12.

Григоренко А.А. Про діяльність Держпродспоживслужби у сфері санітарного законодавства у весняно літній період 2018 року // Нарада при Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів / Київ, 2018 р. С. 3-6.

Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'я України: Наказ Міністерства охорони здоров'я України №420 від 19.11.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0960-02#Text.

Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України: Постанова Кабінету Міністрів України № 267 від 25.03.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0 %BF#Text.

Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України № 667 від 2.09.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0 %BF? find=1&text=%D0 %BB%D1 %96 %D0 %BA%D0 %B0 %D1 %80#w1_3.

Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці: Постанова Кабінету Міністрів України № 96 від 11.02.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0 %BF#Text.

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України № 4004-XII від 24.02.1994 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12.

Про уповноваження Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на затвердження та підписання окремих видів документів: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 564-р від 22.07.2016 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/564-2016-%D1 %80.

Про уповноваження посадових осіб Державної служби з питань праці на затвердження та підписання окремих видів документів: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 876-р від 23.11.2016 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249524342.

Про призначення Ляшка В.К. заступником Міністра охорони здоров'я України – головним державним санітарним лікарем України: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 229-р від 11.03.2020 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-lyashka-v-k-zastupnikom-ministra-ohoroni-zdorovya-ukrayini-golovnim-derzhavnim-sanitarnim-likarem-ukrayini-229110320.

Про призначення Кузіна І.В. заступником Міністра охорони здоров'я України – головним державним санітарним лікарем України: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 551-р від 02.06.2021 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-kuzina-i-v-zastupnikom-ministra-ohoroni-zdorovya-ukrayini-golovnim-derzhavnim-s20621.

Міністерство охорони здоров'я України. URL: https://moz.gov.ua/golovnij-derzhavnij-sanitarnij-likar-ukraini (дата звернення: 06.11.2021).

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України № 3166-VI від 17.03.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text.

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Державне управління