Сутність кібербезпеки як напряму вироблення державної політики цифрового розвитку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.68/69.2021.249280

Ключові слова:

державна політика, інформаційні технології, кібербезпека, стратегія, цифровий розвиток

Анотація

Проаналізовано різні зарубіжні підходи та узагальнено найкращі провідні світові практики щодо формування та розроблення стратегій кібербезпеки. Розглянуто комплексну сутність кібербезпеки як напряму вироблення державної політики цифрового розвитку, складовими частинами якої є: аспекти (правовий, економічний, технічний, фінансовий, міжнародний, науковий), сфери забезпечення кібернетичної безпеки (освітня, зовнішньополітична, правоохоронна, науково-технічна, інформаційна, юридична), а також відповідні рівні кібербезпеки (технологічний, нормативно-правовий, функціональний, матеріальний, програмний та організаційний). Розроблено основні напрями формування державної політики у сфері кібербезпеки (координаційно-контрольний, нормативний, профільно-навчальний, інноваційно-дослідницький, інформаційно-розвідувальний, технічного забезпечення, внутрішнього розвитку, зовнішнього розвитку), які у подальшому дадуть змогу вирішувати актуальні питання у сфері кіберзахисту, розробляти ефективні, дієві державні й управлінські рішення та формувати адекватну державну політику в зазначеній сфері.

Біографія автора

Л. А. Арсенович, Адміністрація Державної служби

Заступник начальника управління – начальник відділу Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, доктор філософії з галузі публічне управління та адміністрування

Посилання

Мельник С.В. Понятійно-категоріальний апарат у системі професійної підготовки майбутніх фахівців з кібербезпеки. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. т. 55, вип. 5. с. 187-197.

Островий О.В. Формування державної політики забезпечення кібернетичної безпеки в Україні: дис…. канд. наук з держ. упр. 25.00.02 / О.В. Островий; наук. кер. О.В. Балуєва; Донец. держ. універ. управ. Маріуполь, 2019. 239 с.

Законодавство та стратегії у сфері кібербезпеки країн Європейського союзу США, Канади та інших. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28982.pdf (дата звернення: 12.12.2021).

Конституція України: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80#Text (дата звернення: 12.12.2021).

Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2824-15#Text (дата звернення: 12.12.2021).

Про національну безпеку України: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 12.12.2021).

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (дата звернення: 12.12.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України": Указ Президента України № 92/2016 від 14.03.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016 (дата звернення: 12.12.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України № 392/2020 від 14.09.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (дата звернення: 12.12.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію кібербезпеки України": Указ Президента України № 447/2021 від 26.08.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#Text (дата звернення: 12.12.2021).

Шайхет С.О. Механізми реалізації сервісно-орієнтованої державної політики у сфері інформаційної безпеки України: дис…. канд. наук з держ. упр. 25.00.02 / С.О. Шайхет; наук. кер. О.В. Карпенко; НАДУ при Президент. Укр. Київ, 2019. 252 с.

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Державне управління