Партисипаторна демократія як чинник забезпечення публічності конституційного процесу

Автор(и)

  • Б. Л. Медуна Інститут державного управління Національного університету "Львівська політехніка", Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7275-8353

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.68/69.2021.249289

Ключові слова:

конституційна реформа, конституційний процес, принципи конституційного процесу, правовий механізм, публічність, партисипаторна демократія

Анотація

Досліджено принцип публічності конституційного процесу в Україні, пов'язаного із запровадженням численних реформ і змін до чинного законодавства. Особливу увагу приділено можливостям громадян вплинути на конституційний процес засобами партисипаторної демократії. Викладено підтвердження тези, що внесення змін до Конституції України впливає на результативність конституційної реформи, а дослідження і відпрацювання механізмів впливу на перегляд принципів конституційного процесу є однією з форм забезпечення публічності державотворчих процесів.

Біографія автора

Б. Л. Медуна, Інститут державного управління Національного університету "Львівська політехніка"

Аспірантка кафедри публічного управління та публічної служби Інституту державного управління Національного університету "Львівська політехніка"

Посилання

Meduna, B. L. (2021). Pravovyi mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia ta zabezpechennia publichnosti konstytutsiinoho protsesu v Ukraini. Demokratychne vriaduvannia: nauk. visn. vyp. 1(27). Za zah. red. chl.- kor. NAN Ukrainy V.S. Zahorskoho, dots. A.V. Lipentseva. Lviv: LRIDU NADU. Retrieved from: www.dv.lvivacademy.com. (https://doi.org/10.33990/2070-4038.27.2021.239229)

Shemshuchenko, Yu. S., Batanov, O. V., Krusian, A. R., et. al. (2014). Konstytutsiinyi protses v Ukraini ta svitovyi dosvid konstytutsionalizmu: monohrafiia. Nauk. red. Yu. S. Shemshuchenko, vidp. red. N.M. Parkhomenko. Kyiv: Vydavnytstvo "Iurydychna dumka", 262 p. [In Ukrainian].

Kalashnyk, N., & Krasivskyy, O. (2020). Interaction in Society – New Approaches to State and International Administration in the Post-COVID-19 Period. Postmodern Openings, 11(1Supl2), pp. 49 58. https://doi.org/10.18662/po/11.1sup2/139

Konstytutsiinyi protses v Ukraini ta svitovyi dosvid konstytutsionalizmu…

Opinion on the Constitutional Situation in Ukraine adopted by the Venice Commission at its 85th Plenary Session, Venice (17-18 December 2010). Retrieved from: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/? pdf=CDL-AD (2010)044-e

Urgent Joint Opinion of the Venice Commission and the Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DGI) of the Council of Europe on the Legislative Situation regarding anti-corruption mechanisms, following Decision N° 13-R/2020 of the Constitutional Court of Ukraine. Urgent opinion on the Reform of the Constitutional Court. Retrieved from: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/? opinion=1012&year=all

Shapoval, V., & Shapoval, T. (2011). Pro sutnisni kharakterystyky narodnoho predstavnytstva. Visnyk tsentralnoi vyborchoi komisii, 2, pp. 45 47. [In Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy. Verkhovna Rada Ukrainy. Ofits. vyd. (2014). Kyiv: Parlam. vyd-vo, 103 p. Retrieved from: zakon.rada.gov.ua

Kabinet Ministriv Ukrainy. Zvity shchodo vykonannia Uhody Ukraina –IeS. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/imported_content/document/225884730/monitor_2005.doc

A Practical Guide to Constitution Building: An Introduction. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). (2011). Strömsborg, 76 р.

Murphy, W. (2007). Constitutional Democracy (Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press), part 1 (on creating a constitutional democracy). Retrieved from: https://www.amazon.com/Constitutional-Democracy-Creating-Maintaining-Political/dp/0801891078

International IDEA. CONSTITUTION-BUILDING. Retrieved from: https://www.idea.int/news-media/news/role-constitutional-media-commissions

Список використаних джерел

Медуна Б.Л. Правовий механізм державного регулювання та забезпечення публічності конституційного процесу в Україні // Демократичне врядування: наук. вісн. Вип. 1(27) / за заг. ред. чл.- кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2021. URL: www.dv.lvivacademy.com. (DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.27.2021.239229).

Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму: монографія / [Шемшученко Ю.С., Батанов О.В., Крусян А.Р. та ін.]; наук. ред. Ю.С. Шемшученко, відп. ред. Н.М. Пархоменко. – Київ: Видавництво "Юридична думка", 2014. – 262 с.

Kalashnyk, N., & Krasivskyy, O. (2020). Interaction in Society – New Approaches to State and International Administration in the Post-COVID-19 Period. Postmodern Openings, 11(1Supl2), 49-58. URL: https://doi.org/10.18662/po/11.1sup2/139

Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму…

Opinion on the Constitutional Situation in Ukraine adopted by the Venice Commission at its 85th Plenary Session, Venice (17-18 December 2010). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/? pdf=CDL-AD (2010)044-e

Urgent Joint Opinion of the Venice Commission and the Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DGI) of the Council of Europe on the Legislative Situation regarding anti-corruption mechanisms, following Decision N° 13-R/2020 of the Constitutional Court of Ukraine / Urgent opinion on the Reform of the Constitutional Court. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/? opinion=1012&year=all

Шаповал В. Про сутнісні характеристики народного представництва / В. Шаповал. Т. Шаповал. // Вісник центральної виборчої комісії. – 2011. – №2. – С. 45-47.

Конституція України / Верховна Рада України. – Офіц. вид. –К.: Парлам. вид-во, 2014. – 103 с. URL: zakon.rada.gov.ua

Кабінет Міністрів України. Звіти щодо виконання Угоди Україна –ЄС. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/imported_content/document/225884730/monitor_2005.doc

A Practical Guide to Constitution Building: An Introduction. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2011. Strömsborg. 76 р.

Murphy, W., Constitutional Democracy (Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press, 2007), part 1 (on creating a constitutional democracy). URL: https://www.amazon.com/Constitutional-Democracy-Creating-Maintaining-Political/dp/0801891078

International IDEA. CONSTITUTION-BUILDING.URL: https://www.idea.int/news-media/news/role-constitutional-media-commissions

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Державне управління