Ефективність державного управління

Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.)

Категорія “Б”

Галузі науки: економічні; державне управління

Спеціальності:

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

232 Соціальне забезпечення

256 національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

281 Публічне управління та адміністрування

 

Категорії Web of Science:

Соціальні науки, міждисциплінарні

Економіка

Менеджмент

Політичні науки

Публічне адміністрування

 

Індексується у наукометричних базах::

Index Copernicus International, Google Scholar

Анонси

 

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ СТАТЕЙ

 
  • Випуск 1 – до 15 березня поточного року;
  • Випуск 2 – до 15 червня поточного року;
  • Випуск 3 – до 15 вересня поточного року;
  • Випуск 4 – до 15 грудня поточного року.
 
Опубліковано: 2019-01-17
 
Більше анонсів...

№ 62 (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Теорія та історія державного управління

Сучасні рейтингові оцінки розвитку електронного урядування та інформаційного суспільства PDF
О. Ю. Амосов, Л. Ю. Гордіенко, Н. В. Ющенко
Теорії нації як методологічна засада формування державної мовної політики PDF
Т. В. Ковальова
Українська національна ідея як чинник консолідації суспільства PDF
В. М. Пасічник
Публічно-управлінський формат сучасної боротьба за українську ідентичність PDF
П. М. Петровський
Основні пріоритети вітчизняної системи державного управління в галузі транспорту PDF
Г. П. Фердман

Механізми державного управління

Організація професійної підготовки фахівців із кібербезпеки основними суб’єктами національної системи кібербезпеки: практичний аспект PDF
Л. А. Арсенович
Сфера культури як об’єкт державного регулювання PDF
Д. В. Борисенко
Домінуюча роль комунікативної функції освіти в умовах інформаційного суспільства PDF
Г. О. Дзяна, Р. Б. Дзяний
Принципи формування балансу інтересів: виклики та можливості для об’єднання територіальних громад PDF
Н. С. Калашник
Публічне управління туристичними дестинаціями на регіональному рівні: інноваційні підходи PDF
І. І. Колосовська, М. М. Місик
Комплексний аналіз наукових підходів щодо формування організаційно-штатних структур прикордонних підрозділів PDF
О. В. Мейко
Вплив новітніх концепцій державного управління в країнах ЄС на розвиток системи соціальної роботи PDF
В. І. Николаєва

Місцеве самоврядування

Процедура дефолту органу місцевого самоврядування: досвід для України PDF
А. Ю. Мунько
Місце органів публічної влади в системі управління земельними ресурсами в умовах децентралізації PDF (English)
V. P. Chornolutskyi, A. A. Railian

Економічна політика та фінанси

Фінансове стимулювання розвитку територіальної громади PDF
О. П. Крайник
Механізми державного регулювання сфери екосистемних послуг у контексті забезпечення переходу на засади сталого розвитку PDF
А. П. Лелеченко