№ 45 (2015)

DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.45.2015

Зміст

Теорія та історія державного управління

Внесок Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у модернізацію державного управління (1995 – 2015 рр.)
В. С. Загорський
Деякі теоретичні міркування і практичні пропозиції щодо змісту і структури спеціальності “публічне управління й адміністрування”
А. Ф. Колодій
Методологія визначення соціально-психологічної складової компетентності демократичного керівника
Т. В. Новаченко, П. М. Петровський
Деякі аспекти формування новітньої парадигми публічної влади на засадах прав людини
Л. М. Новак-Каляєва
Правові аспекти розширення експортного потенціалу аграрного сектора України
Є. Г. Матвіїшин, Т. М. Магац
Проблемний моніторинг реформування судової системи України
Л. Д. Оліфіренко, К. В. Гурська
Вплив політичних партій на формування якісного державного управління та місцевого самоврядування після подій “Революції гідності”
І. Б. Кіянка
Транскордонне співробітництво і соціогуманітарна безпека регіону: управлінський аспект
С. Є. Горбатюк
Роль та функції політичної реклами в системі державного управління
М. Ф. Криштанович
Формування інституційної пам’яті в органах державної влади Франції: досвід для України
О. М. Оргієць
Теоретичні основи соціально-економічного розвитку в контексті європейської інтеграції
О. І. Грабовський
Теоретичні основи міждержавного регіонального управління
В. І. Пак
Використання міжнародного досвіду у здійсненні державної політики підтримки талановитої молоді в Україні
О. М. Мідик
Поняття послуг у системі державного управління
Ю. М. Жук
Державне регулювання накопичувального елементу пенсійних систем: зарубіжний досвід (на прикладі Швеції, Німеччини)
В. М. Верещак
Європейський досвід функціонування системи цивільного захисту населення у забезпеченні національної безпеки
А. О. Рогуля
Проведення регіональних реформ в Італії та Франції як метод протидії сепаратистським проявам
Л. С. Сталенна
Зарубіжний досвід забезпечення соціальної безпеки міста
Є. В. Жадан