№ 46/47 (2016)

DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Теорія та історія державного управління

Мультиплікація досвіду впровадження нових практик у роботі поліції на регіональному рівні PDF
Ю. Я. Гладун, К. В. Бушуєв, А. В. Ліпенцев
Політика національної пам’яті у відкритому суспільстві (український контекст) PDF
О. І. Гук
Концептуалізація поняття соціогуманітарної безпеки у сучасних наукових дослідженнях PDF
С. Є. Горбатюк
Управлінські проблеми забезпечення інформаційної, психологічної та правової стабільності українських національних цінностей PDF (English)
Z. Koval
Спільність характеристик стратегічних комунікацій та публічного управління PDF
С. Г. Соловйов
Надання адміністративних послуг населенню: зарубіжний аспект PDF
Ю. М. Жук
Адаптація європейських принципів управління загальною середньою освітою в Україні PDF
С. І. Книшик
Удосконалення системи кадрового забезпечення пожежно-рятувальної служби в Україні в контексті адаптації зарубіжного досвіду PDF
В. М. Ковальчук
Реформування судової системи у контексті протидії корупції PDF
Ю. Ф. Лавренюк
Реформування земельних відносин у країнах Латинської Америки: досвід для України PDF
О. В. Петрук
Формування міжетнічної злагоди в українському суспільстві: управлінський аспект PDF
Е. А. Попок
Актуалізація концепту “територіального патріотизму” В. Липинського в контексті етнонаціональних реалій України PDF
В. Я. Слободян
Вплив громадянського суспільства на процеси демократизації публічно-управлінських та економічних відносин PDF
Д. В. Білокопитов
Зміст поняття “трансформація” як базової наукової категорії PDF
О. І. Громико
Інституціональні передумови адаптації законодавства України до вимог європейського адміністративного простору PDF
О. В. Прилипчук
Оцінка корупційних ризиків у системі державного управління: поняття та зміст PDF
Ю. В. Дмитрієв

Механізми державного управління

Механізм державного регулювання процесу сталого розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід PDF
З. М. Бурик
Основні підходи до наукового визначення інвестиційного клімату PDF
О. В. Федорчак
Роль громадського медсестринства в державному управлінні здоров’ям у закладах родинної медицини PDF
О. М. Грицко, З. О. Надюк
Підвищення рівня інституційної спроможності органів публічної влади в умовах реалізації політики державно-приватного партнерства PDF
В. Ю. Гарбариніна
Інтернет-представництво органу влади як механізм діалогової взаємодії та ключовий елемент демократизації державного управління PDF
М. О. Липчук
Використання електронних засобів для покращення відносин між державою та суспільством PDF
З. Я. Павлишин
Еволюція концептуальних засад державної політики України в галузі охорони здоров’я: регіональний аспект розвитку медсестринства PDF
Я. Ю. Шегедин
Європейський досвід публічного управління у сфері розширення кадрового ресурсу охорони здоров’я у сільській місцевості PDF
Н. Я. Юристовська
Когнітивне моделювання регіонального розвитку у державному управлінні PDF
Г. Г. Пашкова
Структура механізмів державного управління та методичний підхід до її формування PDF
Д. Ф. Дуков

Місцеве самоврядування

Розвиток корпоративної соціальної відповідальності – дієвий інструмент підвищення якості і ефективності місцевого самоврядування PDF
О. Ю. Бобровська
Розвиток місцевого самоврядування у процесі реформування адміністративно-територіального устрою України PDF
З. О. Сірик
Нормативно-правове забезпечення державно-приватного партнерства в сфері культури України PDF
І. П. Дубок
Удосконалення інституційного забезпечення діяльності районних у місті адміністрацій PDF
Я. Б. Єдинак

Економічна політика та фінанси

Децентралізація управління фінансовим забезпеченням розвитку регіону PDF
О. П. Крайник
Напрями удосконалення регулювання тарифів на послуги в житлово-комунальному господарстві PDF
Є. Г. Матвіїшин, Ю. М. Фабрика
Актуальні проблеми та можливості застосування статистичних методів у державному управлінні PDF
І. З. Саврас
Фінанси як суб’єкт господарювання PDF
Л. М. Акімова, О. О. Акімов
Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні PDF
Л. О. Бобко
Cтартап як фактор інноваційного розвитку України PDF
P. Zhuk
Шляхи формування механізмів реалізації сталого розвитку в умовах глобалізаційних процесів PDF
Т. В. Загорська, О. В. Кореновський
Механізми управління процесами обміну податковою інформацією в умовах глобалізації PDF
Л. О. Матвейчук, Н. М. Герасименко
До визначення суті тіньових економічних процесів PDF
М. М. Заверуха
Місцеві фінанси: розвиток теоретичних основ PDF
А. Ю. Мунько
Теоретичні основи формування інвестиційної політики: регіональний аспект PDF
О. О. Цанько
Роль банків у діяльності фінансово-промислових груп PDF
О. О. Жихарцева