№ 48 (2016)

DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Теорія та історія державного управління

Національні інтереси крізь призму гуманістичних цінностей в умовах поширення неконтрольованої міграції: управлінський аспект PDF
А. А. Попок, С. Є. Горбатюк
Культурні стилі врядування у контексті концепції “метаврядування” (Metagovernance): теоретичні засади дослідження PDF
А. В. Ліпенцев
Формування інституту державних секретарів в Україні: теоретико-методологічні засади PDF
О. І. Пархоменко-Куцевіл
Міжнародний досвід реформ у публічній сфері під час кризових періодів PDF
П. І. Шевчук, А. П. Шевчук
Віртуальна спільнота практик як засіб професійного розвитку фахівців публічної сфери PDF
Н. О. Алюшина
Актуальні стратегії подолання супротиву освітнім змінам PDF
І. А. Семенець-Орлова
Адаптація до предметності державного управління наукових підходів, теорій і моделей комунікацій PDF
С. Н. Ганущин
Формування передумов публічного управління у контексті децентралізації влади в Україні: організаційно-правовий аспект PDF
Н. В. Павлюк
Становлення та розвиток інституту президентства у посткомуністичній Грузії PDF
О. В. Паска
Аналіз підходів до реформування системи надання соціальних послуг у контексті дослідження іноземного досвіду (на прикладі Великобританії) PDF
Р. В. Греба
Публічно-правова сутність державної реєстрації речових прав на нерухоме майно PDF
О. С. Лєтнєва

Механізми державного управління

Реалізація національної політики у сфері кібербезпеки PDF
Г. О. Дзяна, Н. Р. Дзяний
Участь громадськості у запобіганні та протидії корупції в Україні в контексті євроінтеграційних процесів PDF
Н. П. Підбережник
Глобальні тенденції щодо управління людськими ресурсами сфери охорони здоров’я в контексті завдань державного управління PDF
В. В. Лещенко
Удосконалення реалізації державної політики у сфері економічного розвитку шляхом уніфікації інституційного забезпечення PDF
О. І. Грабовський
Основні напрямки діяльності центрів із надання адміністративних послуг в Україні PDF
Ю. М. Жук
Структурно-функціональний аналіз використання інформаційних технологій і систем у державному управлінні
З. Я. Павлишин
Підвищення ефективності співробітництва в межах Карпатського єврорегіону у сфері міждержавного регіонального управління PDF
В. І. Пак
Організаційно-правові засади публічного управління у сфері первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню в Україні PDF
Н. Я. Юристовська
Зарубіжний досвід взаємодії органів влади з громадянами в інформаційному суспільстві PDF
Б. В. Дзюндзюк
Концепція стратегій подолання гендерних упереджень плану гендерної рівності технічного університету PDF
О. Б. Бабич
Державні та недержавні організації соціальної сфери в Україні: особливості взаємодії та перспективи розвитку PDF
В. І. Когут, С. К. Андрейчук
Сутність організаційного механізму державного управління фінансовим забезпеченням регіону PDF
І. А. Мусаєва

Державна служба

Теоретико-методологічні аспекти поняття посади державної служби PDF
М. І. Карпа, М. С. Куйбіда

Місцеве самоврядування

Упровадження інструментів електронної демократії на місцевому рівні: зарубіжний досвід PDF
Х. М. Кохалик
Сучасний стан та основні напрями реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні PDF
Д. Ю. Записний

Економічна політика та фінанси

Інституціальні основи формування системи управління підприємствами PDF
В. С. Загорський, Є. М. Борщук
Ретроспектива та прогнозні тенденції розвитку галузей національної економіки в сучасних умовах PDF
Т. В. Гургула
Формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств PDF
В. Г. Галанець, В. В. Галанець
Механізм державного регулювання аграрного сектора економіки: інституційний аспект PDF
Н. С. Прокопенко, М. І. Виклюк, М. О. Скорик
Інституціональне обґрунтування публічного аудиту в контексті модернізації суспільних інститутів PDF
Н. І. Обушна
Економічна диференціація як складова державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України PDF
О. М. Заскалкіна
Оптимізаційні напрямки демократизації державного управління України PDF
С. Г. Власенко