№ 49 (2016)

DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Теорія та історія державного управління

Теоретико-методологічні основи становлення успішного суб’єкта регіонального розвитку в Україні PDF
П. М. Петровський
Трансформація політичної системи в незалежній Україні 1991 – 2016 рр. PDF
О. Я. Красівський, Д. О. Красівський
Оцінка демографічних втрат у регіонах України внаслідок зменшення народжуваності під час Голодомору 1932 – 1933 рр. PDF
Є. Г. Матвіїшин, В. Є. Матвіїшин
Соціальна робота з дітьми: формування здорового способу життя дітей в сучасній Україні PDF
Л. Ф. Кривачук
Суспільні цінності як фактор становлення та розвитку зовнішньої політики України PDF
О. П. Котовська
Моделі публічного управління у сфері етнополітичних відносин: теоретичний аспект PDF
Н. П. Підбережник
Джерела формування сучасної термінологічної системи у сфері публічного управління правовою освітою в Україні PDF
О. С. Полякова
Регіон як цілісна господарська система в державному управлінні PDF
О. Є. Войтик
Активізація факторів ефективності комунікації в державному управлінні PDF
С. Н. Ганущин
Прогнозування як складова аналітичної діяльності органів державної влади PDF
Н. П. Дяченко
Зарубіжний досвід формування політико-управлінської еліти PDF
Т. В. Томашевська
Зарубіжний досвід у сфері державного управління забезпечення права громадян на житло PDF
Д. О. Харечко

Державна служба

Критерії моделювання публічної служби: методологічний аспект PDF
М. І. Карпа
Особливості громадського контролю у сфері публічної служби в умовах її реформування в Україні PDF
Н. С. Сидоренко
Теоретичні особливості визначення професійної культури посадових осіб публічної влади PDF
І. О. Тарасюк
Особливості реалізації стратегічної комунікації у діяльності державних службовців PDF
М. Г. Шклярук

Механізми державного управління

Побудова типового центру забезпечення публічної безпеки на прикладі ситуаційного центру Головного Управління Національної поліції у Львівській області PDF
Ю. Я. Гладун, А. В. Ліпенцев
Комунікативна складова в контексті модернізації управлінських підходів і механізмів PDF
І. І. Колосовська
Концептуальні основи формування механізмів державного управління природно-техногенними ризиками PDF
А. Й. Серант, Ю. І. Соха
Удосконалення системи національного судочинства відповідно до рекомендацій Європейської комісії “За демократію через право” PDF
Г. С. Боровська, О. В. Величко
Особливості реалізації правоохоронної функції держави в сучасному українському суспільстві PDF
Р. Г. Ботвінов
Якість надання митних послуг як складова іміджу держави у світовому просторі PDF
І. М. Квеліашвілі
Сучасні форми іноземних інвестицій як об’єкти державного регулювання PDF
О. В. Федорчак
Децентралізація влади як основа удосконалення організаційно-правового механізму публічного управління PDF
Н. В. Павлюк
Особливості інформаційно-аналітичної діяльності в країнах ЄС PDF
О. В. Александров
Соціальний захист військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції PDF
С. О. Ветлинський
Центри надання адміністративних послуг у Луцьку та Львові: порівняльний аналіз PDF
Ю. М. Жук
Інформаційний механізм державно-громадської співпраці у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДУ в Україні PDF
О. В. Лучинська

Місцеве самоврядування

Взаємодія місцевих і центральних органів влади щодо формування та реалізації державної політики: зарубіжний досвід PDF
В. Р. Котковський
Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси: європейські процеси та вітчизняні реалії PDF
З. О. Сірик
Інформаційно-комунікативний аспект у публічному управлінні інфраструктурою міста PDF
О. І. Деміхов
Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю PDF
Л. Д. Полішкевич
Теоретизація основ місцевого самоврядування в аспекті сучасних управлінських реформ PDF
К. Г. Попова

Економічна політика та фінанси

Сучасні маркетингові стратегії PDF
К. М. Бліщук
Вплив економічних чинників, пов’язаних із рівнем доходів населення, на пенсійну систему України PDF
П. І. Шевчук, А. П. Шевчук
Специфіка податкових систем України і країн Європейського Союзу та їх порівняльний аналіз PDF
О. Я. Бойко
Інформаційне забезпечення діяльності туристичних підприємств PDF
Ю. П. Маковей
Моніторинг та оцінка ефективності бюджетних програм як складові ресурсного циклу ЦОВВ PDF
Я. М. Коваленко