№ 60 (2019)

DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.60.2019

Зміст

Теорія та історія державного управління

Адміністративні реформи в Німеччині на місцевому рівні: досвід для України PDF
М. З. Буник, Хольгер Франке
Чинники консолідації українського суспільства на сучасному етапі його розвитку: ціннісно-культурний, політичний та соціально-економічний виміри PDF
О. Я. Красівський, О. Ю. Мороз
Теоретико-методологічні основи державної політики у сфері європейської інтеграції PDF
С. В. Майстро, В. В. Рєзніков
Національна ідея як чинник формування національної ідентичності України PDF
В. М. Пасічник

Механізми державного управління

Формування та реалізація повноважень органів державної влади: системогенезний аспект PDF
О. О. Акімов
Оповіщення населення великих міст про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій: реалізація повноважень органів управління PDF
І. Я. Дем’янчук
Механізми здійснення публічної політики регіонального розвитку PDF
І. І. Колосовська
Соціальна функція держави та особливості її реалізації в умовах сучасних глобалізаційних викликів PDF
В. М. Купрійчук, В. Т. Венцель
Огляд актуальних тенденцій розвитку туристичної галузі в Дніпропетровській області: державно-управлінський аспект PDF
О. Ю. Матвеєва
До питання формування механізмів державного управління в роботі з дітьми, які проживають у сім’ях у складних життєвих обставинах PDF
О. В. Проценко
Державне сприяння розвитку освіти у сфері фізичної культури на регіональному рівні: проблема узгодженості державних політик PDF
Т. А. Проць
Функціональне визначення громадської організації як соціального сервіс-провайдера PDF
М. Ю. Токар

Економічна політика та фінанси

Інноваційний розвиток національної економіки України: проблеми та перспективи PDF
К. М. Бліщук, Г. С. Третяк
Особливості формування інноваційно-інвестиційної політики розвитку агропромислових підприємств України PDF
Є. М. Борщук, О. Г. Сидорчук
Взаємодія органів публічної влади на регіональному та місцевому рівнях з реалізації власних повноважень у сфері соціального захисту населення PDF
С. Г. Давтян, О. Р. Єльчієва
Використання майна територіальних громад як засобу для місцевого економічного розвитку PDF
Є. Г. Матвіїшин, О. В. Заброцька
Удосконалення механізму державного регулювання ринку надання послуг з інкасації коштів та перевезень валютних цінностей в Україні PDF
А. В. Федець
Дотримання рівнів соціального забезпечення в Україні часів незалежності PDF
П. І. Шевчук, А. П. Шевчук