№ 61 (2019)

DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.61.2019

Зміст

Теорія та історія державного управління

Теоретичні аспекти формування правової культури студентів закладів вищої освіти в Україні PDF
Г. С. Хаварівська
Інституціональне забезпечення прав людини в Україні в контексті сучасних європейських стандартів PDF
І. Б. Шаповалова
Територіальна громада: поняття, статус та ознаки PDF
Б. М. Шевчук

Механізми державного управління

Інституційне забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб PDF
І. Є. Алімова
Перспективи та можливості е-урядування в Україні PDF
А. А. Ангел
Корпоративна культура, соціальна відповідальність та лідерські вміння керівника як фактори результативності трансформації компетенцій органу публічного управління PDF
М. М. Андріїв
Державна мовна політика в Україні: зміст та підходи до реалізації PDF
Н. М. Гришина, М. І. Бігарі
Механізм державно-приватного партнерства у сфері транспортної інфраструктури України PDF
І. О. Дробот, І. М. Барбір
Тенденції змін антикорупційної політики в Україні PDF
Н. С. Калашник
Управління сферою запобігання соціальному сирітству в Україні у контексті впровадження принципів деінституціалізації PDF
В. В. Лис
Організаційно-правові засади державного управління у сфері юстиції України PDF
О. І. Мерза
Формування інституту соціальних прав у контексті розвитку європейської соціальної політики PDF
В. Ю. Олещенко
Запезпечення етнокультурного розвитку української державотворчої нації як напрям публічної політики щодо формування української національної ідентичності PDF
Н. П. Підбережник
Специфіка взаємодії еліт у публічному просторі постмодерної держави PDF
В. В. Туча

Державна служба

Аналіз нормативно-правового забезпечення професіоналізації державних службовців PDF
Н. М. Дригуля

Економічна політика та фінанси

Стратегічні вектори розвитку територій на мікрорівні PDF
К. М. Бліщук, Р. М. Рудніцька
Євроінтеграційні орієнтири формування екологічної політики в Україні в контексті сталого розвитку регіонів PDF
Г. М. Буканов