№ 55 (2018)

DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.55.2018

Зміст

Теорія та історія державного управління

Соціальні й екологічні аспекти сталого розвитку економічних систем PDF
В. С. Загорський
Системний аналіз процесів формування соціальної політики в сучасних умовах PDF
Є. М. Борщук, Г. С. Третяк, Т. К. Корецька
Антикризове управління в контексті реагування на регіональні виклики: теоретико-методологічний аспект PDF
О. С. Адамська
Особливості імміграційних процесів у країнах Вишеградської групи PDF
К. Бялоблоцкі
Теоретико-методологічні засади дослідження мерітократії у контексті сучасних дослідницьких підходів PDF
С. Є. Опанасенко
Теоретичні підходи до розуміння сутності органів юстиції в сучасних умовах PDF
О. І. Мерза

Механізми державного управління

Стратегічні напрями застосування інструментів європейського врядування в державному управлінні України PDF
І. В. Клименко, О. О. Акімов
Роль комунікації в реалізації компетенцій органів публічної влади PDF
Г. О. Дзяна, М. М. Андріїв
Концептуалізація моделі гуманітарної політики в Україні на сучасному етапі реформ PDF
С. Є. Горбатюк
Державна політика залучення інвестицій у депресивні регіони України PDF
О. В. Федорчак
Приватизація державних установ ветеринарної медицини в Україні PDF
Ю. В. Дідок
Кризові детермінанти функціонування охорони здоров’я та їх потенційна загроза національній безпеці держави PDF
А. І. Кланца
Управління обслуговуванням споживачів у call-центрах PDF
Т. Г. Думенкова
Електронне урядування: поняття, сутність, принципи та напрями розвитку PDF
Ю. І. Соломко
Відкритість національних парламентів: досвід країн Європейського Союзу PDF
М. М. Шевчук

Державна служба

Сучасний стан і перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні та взаємодії органів державної влади з громаськістю PDF
М. В. Канавець
Особливості впливу глобалізації на сучасні суспільні відносини і публічну службу в Україні PDF
О. А. Котуков
Суб’єкт надання публічної послуги: нормативно-правове забезпечення діяльності PDF
Т. В. Серьогіна
Ассессмент-центр публічних службовців: специфічні ознаки та вимоги PDF
Н. М. Черненко

Економічна політика та фінанси

Роль державної казначейської служби України в забезпеченні дотримання вимог бюджетного законодавства розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів PDF
Ю. О. Ульянченко, Л. Ю. Марченко
Вплив основних інструментів державного регулювання на економічну безпеку держави за демографічною та соціальною сферами PDF
Л. М. Акімова
SWOT-аналіз програм транскордонного співробітництва в контексті природокористування PDF
А. Я. Гадзало
Концептуальні основи розвитку малого та середнього агробізнесу як об’єкта державного впливу PDF
Г. О. Дзядук