№ 54 (2018)

DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018

Зміст

Теорія та історія державного управління

Теоретичні підходи щодо трансформації сучасних моделей державного управління у сфері безпеки та оборони PDF
A. О. Каляєв
Висвітлення проблем публічного управління у сфері етнополітичних відносин в Україні в контексті сучасних дослідницьких підходів PDF
Н. П. Підбережник
Волинська трагедія: історико-правовий контекст PDF
Г. С. Боровська
Імміграційні процеси у Словаччині та Чехії: профілі, подібність і відмінність PDF
К. Бялоблоцкі
Наукові основи теорії охорони державного кордону України як спеціалізованої галузі наукового пізнання PDF
Г. А. Магась
Мотивація як основний принцип розвитку людських ресурсів системи публічного управління PDF
М. В. Слоньовський

Механізми державного управління

Регіональний розвиток і європейська інтеграція в контексті публічного управління PDF
І. Б. Кіянка, Л. В. Мельнишин
Основи партнерської взаємодії держави і приватного сектору PDF
О. М. Крутій, О. В. Радченко
Державна політика енергоефективності та енергозбереження як необхідна передумова забезпечення енергетичної безпеки України PDF
С. В. Майстро, М. О. Більовський
Державна політика розвитку альтернативної енергетики в Україні PDF
Н. А. Малиш, С. О. Москаленко
Стратегічне планування в системі забезпечення соціогуманітарної безпеки в Україні PDF
С. Є. Горбатюк
Сучасна парадигма екологізації публічного управління PDF
Т. П. Козаченко
Нормативно-правове забезпечення соціального захисту учасників бойових дій PDF
Є. П. Гордієнко
Концептуальна модель стратегічного плану підприємств харчової промисловості PDF
Ю. В. Журавель
Роль громадських організацій у забезпеченні якості безперервного професійного розвитку фахівців сімейної медицини PDF
Б. Б. Лемішко
Напрями вдосконалення організації та здійснення прикордонного контролю в Україні в контексті забезпечення національної безпеки PDF
К. В. Мостова
Надання адміністративних послуг в електронній формі на державному рівні PDF
Ю. І. Соломко
Правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері національної безпеки Республіки Польща PDF
Є. М. Нікіпєлова
Удосконалення підходів до функціонування системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій PDF
В. В. Федорчак
Цілі державних комунікативних планів Верховної Ради України за ступенем загальності та точності PDF
І. В. Чаплай

Державна служба

Децентралізація публічної влади: взаємозв’язок компетенцій та компетентностей PDF
М. М. Андріїв
Відповідальність за порушення присяги державного службовця PDF
В. О. Андрєєв

Економічна політика та фінанси

Концептуальні основи формування національної доктрини детінізації економіки PDF
Є. М. Борщук, М. М. Заверуха
Механізми контролю за реалізацією стратегій соціально-економічного розвитку регіону PDF
О. П. Крайник
Управління розвитком території: економічні аспекти PDF
К. М. Бліщук
Методологічні підходи щодо оцінювання фінансової безпеки на рівні державних установ PDF
Л. М. Акімова
Державне управління економічною безпекою: проблемні зони PDF
З. В. Гбур
Розрахунок концесійного платежу як складова економічного механізму державного управління PDF
М. П. Киртока
Оборонно-промисловий комплекс України в умовах економіки постіндустрального суспільства PDF
І. І. Оцабрик
Особливості діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сфері житлово-комунального господарства PDF
С. М. Приліпко
Напрями удосконалення інституційно-правового забезпечення діяльності Апарату Верховної Ради України PDF
Ю. Ю. Лихач