№ 53 (2017)

DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.53.2017

Зміст

Титул, зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Теорія та історія державного управління

Глобалізація та ідентичність національної культури PDF
О. Я. Красівський
Теоретичні аспекти формування та розвитку системи управління ризиками PDF
О. М. Непомнящий, О. В. Медведчук
Науковий підхід до визначення поняття “система управління цивільного захисту” PDF
О. Г. Барило
Інститути громадянського суспільства у системі соціогуманітарної безпеки: сучасні реалії і тенденції розвитку PDF
С. Є. Горбатюк
Трансформація системи освіти в Україні PDF
С. І. Книшик
Особливості децентралізації управління освітньою системою як шлях до модернізації вищої освіти в Україні PDF
Л. Л. Тупичак
Current debates about dignity and human rights. Legal and philosophical contexts PDF
D. Benkovska, R. Kozlovski

Механізми державного управління

Функції державного регулювання сталого розвитку в сучасних умовах PDF
З. М. Бурик
Проблеми правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні PDF
О. В. Федорчак
Основні напрями національної державної політики щодо балансування ринків праці й освіти в контексті забезпечення гуманітарної політики PDF
Н. Г. Морозова
Проблеми формування та функціонування центрів комплектування та соціальної підтримки й шляхи їх вирішення PDF
О. В. Коваль
Шляхи удосконалення механізмів реалізації державної політики в галузі медсестринства на регіональному рівні PDF
Я. Ю. Шегедин
Напрямки державного забезпечення рівноправності у доступі до медичних послуг сільського населення у процесі реформування системи охорони здоров’я PDF
Н. Я. Юристовська

Місцеве самоврядування

Інформаційно-комунікативна діяльність виконавчих органів місцевих рад в Україні PDF
О. В. Карпенко, А. В. Дуда

Державна служба

Компетенційний підхід до розвитку публічної служби: концептуальні аспекти PDF
М. І. Карпа
Чинники впливу на використання інноваційних компонентів у процесі підвищення рівня професійної компетентності державних службовців PDF
Г. П. Трегубенко

Економічна політика та фінанси

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку Чернівецької області PDF
Є. Г. Матвіїшин, М. М. Семенко
Економічний раціональний підхід до оцінки рівня життя населення в Україні PDF
Т. В. Гургула
Державна політика щодо фінансування регіонального розвитку PDF
І. І. Козак, О. С. Нєма
Принципи сталого розвитку і проблеми формування державної інвестиційної політики PDF
О. О. Цанько
Теоретико-методологічні основи формування інструментів структурної перебудови національної економіки в умовах четвертої промислової революції і глобалізації PDF
С. В. Куйбіда
Державне регулювання сфери малого підприємництва: оцінка ефективності PDF
Г. О. Поліщук
Сучасний стан реалізації організаційного механізму державного управління паліативною та хоспісною допомогою в Україні PDF
К. В. Данилюк

Відомості про авторів

Відомості про авторів