№ 52 (2017)

DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.52.2017

Зміст

Титул, зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Теорія та історія державного управління

Підхід “Мікро-ефективності” для розвитку культури якості послуг та довіри до органів публічної влади: концепції “ланцюжка публічних цінностей” (PVC) і “позитивного психологічного капіталу” PDF
А. В. Ліпенцев
Українська ментальність як соціокультурний чинник формування публічного управління в Україні PDF
О. І. Гук
Державне регулювання Україно-Французького співробітництва у гуманітарній сфері в 1990-х рр. PDF
Г. О. Дутчак
Взаємозв’язок охорони здоров’я громадян та національної безпеки держави: методологія проблеми PDF
А. І. Кланца
Практика зарубіжних країн у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: досвід для України PDF
І. Є. Алімова
Зарубіжний досвід участі держави у формуванні інституту власності PDF
Д. В. Зюзь
Партійна еліта – принципи елітоутворення PDF
О. М. Міхальов
Сучасні тенденції у реформуванні державного управління: зарубіжний досвід для України PDF
І. Б. Шаповалова

Механізми державного управління

Проблеми та перспективи розвитку соціального інституту приватної власності в Україні PDF
П. М. Петровський
Організація виконання Угоди про асоціацію з ЄС в Україні PDF
Т. О. Панфілова
Публічно-управлінська практика імплементації соціальних пріоритетів в Україні PDF
І. І. Колосовська
Соціогуманітарна концепція Європейського Союзу: ціннісний вимір PDF
С. Є. Горбатюк
Правове забезпечення публічного управління мовними відносинами в Україні PDF
Н. П. Підбережник
До визначення поняття децентралізації влади PDF
У. М. Дорош
Участь громадян в управлінні освітою через структури громадянського суспільства PDF
О. Б. Кононенко
Фундаментальні цінності нової парадигми розвитку пенсійної системи України PDF
Н. В. Мартиненко
Вдосконалення державного управління реалізацією молодіжної політики в Україні PDF
М. М. Обіход
Нормативно-правове забезпечення розбудови сервісно-орієнтовної держави за допомогою електронного урядування PDF
Ю. І. Соломко
Застосування окремих державно-управлінських механізмів реалізації житлових прав громадян, які проживають в сільській місцевості PDF
Д. О. Харечко
Методи комплексного аналізу державної політики в галузі медсестринства
Я. Ю. Шегедин
Зарубіжний досвід державного забезпечення рівноправності у доступі до медичних послуг сільського населення у процесі реформування системи охорони здоров’я PDF
Н. Я. Юристовська
Забезпечення органами державної влади права особи на життя з дотриманням гарантій віросповідання PDF
О. А. Корнат

Місцеве самоврядування

Формування компетенції органів публічної влади: територіально-орієнтований підхід PDF
М. І. Карпа

Економічна політика та фінанси

Формування стратегічних пріоритетів регіонального розвитку в нормативних документах PDF
К. М. Бліщук, І. І. Козак
Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва в Україні у контексті результативності PDF
О. М. Чемерис
Складові економічної безпеки та їх вплив на економічну безпеку України в умовах євроінтеграції PDF
З. В. Гбур
Державна підтримка реалізації інвестиційних проектів в Україні PDF
О. В. Федорчак
Маркетингове забезпечення ефективності державно-громадянської комунікації: тенденції та проблеми PDF
І. В. Чаплай
Кооперація та партнерство як інструменти сталого регіонального розвитку PDF
О. С. Гірман
Державна політика участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією PDF
Н. М. Комарівська
Development of small and medium entrepreneurship at the regional level PDF (English)
A. Popskyi

Відомості про авторів

Відомості про авторів PDF