№ 51 (2017)

DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.51.2017

Зміст

Титул, зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Теорія та історія державного управління

Прийняття рішень щодо розроблення містобудівної документації в контексті стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад PDF
Є. Г. Матвіїшин, В. Є. Матвіїшин
Інституціональний зміст та методологічний потенціал понять “середовище”, “інфраструктура” та “механізм” публічно-приватного партнерства PDF
О. П. Фоменко
Додержання конституційних соціальних гарантій в Україні PDF
Т. Б. Токарський
Теоретична ідентифікація компетентності у контексті сучасних дослідницьких підходів PDF
В. М. Безрук
Нормативно-правові засади державного сприяння розвитку освіти у сфері фізичної культури: регіональний аспект PDF
Т. А. Проць
Проблемні аспекти державного управління охороною навколишнього середовища в контексті європейської інтеграції України PDF
Н. Л. Тішкова

Механізми державного управління

Інформаційна технологія та формула управління змінами PDF
А. Й. Серант, І. В. Огірко, О. І. Огірко
Особливості статистичного обліку міграційних процесів PDF
О. О. Труш, В. В. Гузь
Сучасні тенденції зовнішньої трудової міграції населення як індикатор для удосконалення соціально-економічної політики України PDF
В. О. Боков, А. Ю. Любарська
Роль організації з безпеки і співробітництва в Європі у системі забезпечення соціогуманітарної безпеки PDF
С. Є. Горбатюк
Державна політика у сфері соціального захисту: аналіз понятійно-категоріального апарату PDF
К. В. Денисенко
Генеза інституту власності та роль держави в трансформації відносин власності PDF
Д. В. Зюзь
Дія механізмів зворотного зв’язку в державному управлінні розвитком пенсійної системи України PDF
Н. В. Мартиненко
Державне регулювання екологічної безпеки аграрного виробництва PDF
Д. В. Федоркін
Правовий та організаційний механізми реалізації на регіональному рівні державної політики в галузі медсестринства PDF
Я. Ю. Шегедин
Теоретичні аспекти державного забезпечення рівних можливостей доступу до медичних послуг та доступності медичного обслуговування сільського населення PDF
Н. Я. Юристовська

Місцеве самоврядування

Формування спроможності об’єднаних територіальних громад: кадровий аспект PDF
О. Д. Василюк

Державна служба

Нормативно-правова база публічного управління з врегулювання етнополітичних відносин в Україні PDF
Н. П. Підбережник
Французька модель публічної служби: ітерованість еволюції та слабка конвергенція з громадянським суспільством PDF
О. В. Онуфрієнко
Аналіз результатів анкетування керівних кадрів органів влади з питань підвищення кваліфікації PDF
М. С. Орлів
Комплексна експертиза публічних проектів в управлінні регіональним розвитком PDF
С. В. Чернов

Економічна політика та фінанси

Державне регулювання економічних процесів в умовах децентралізації PDF
О. П. Крайник
Можливості та перспективи використання сучасних методів підбору персоналу в органах влади PDF
Є. М. Борщук, С. Г. Шевченко, А. А. Гураш
Планування регіонального розвитку в контексті децентралізації PDF
О. С. Нєма, І. І. Козак
Міжнародні стандарти INTOSAI як інструмент підвищення ефективності аудиту в системі публічного управління PDF
Н. І. Обушна
Еволюція податкової системи України PDF
О. Я. Бойко
Регіональні аспекти структурної перебудови економіки України PDF
С. В. Куйбіда

Відомості про авторів

Відомості про авторів PDF