№ 50 (2017)

DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.50.2017

Зміст

Титул, зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Теорія та історія державного управління

Формування та реалізація нової регіональної політики в Україні PDF
В. С. Куйбіда
Проблема розуміння в контексті розвитку публічного управління в Україні PDF
П. М. Петровський
Діяльність Українського національного комітету в Парижі: глобальні уроки для державотворення України PDF
Г. О. Дутчак
Питання нормативно-правового регулювання державної молодіжної політики в період незалежності України PDF
М. М. Обіход
Еволюція теорії соціальної політики PDF
Т. Б. Токарський

Механізми державного управління

Інституційний механізм державного управління PDF
О. В. Федорчак
Соціальні мережі як засіб суспільного розвитку PDF
І. П. Динник
Методичні аспекти дослідження демографічного розвитку великого міста PDF
О. М. Долінченко
Удосконалення державного регулювання у сфері забруднення навколишнього природного середовища радіаційними речовинами та радіаційними відходами PDF
О. І. Дяченко
Взаємодія органів державної влади та політичних партій: функціональний аспект PDF
Б. В. Ленігевич
Удосконалення організаційно-правового механізму взаємодії інституцій публічного управління та організацій громадянського суспільства PDF
Н. В. Павлюк
Досвід державного управління системою пенсійного забезпечення (на прикладі Франції) PDF
Т. В. Салькова
Проблеми застосування нормативно-правового механізму щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян PDF
Д. О. Харечко

Місцеве самоврядування

Питання статутів територіальних громад в інформаційно-методичній літературі в умовах реформи децентралізації PDF
Д. Д. Заяць
Європейський досвід управління розвитком фізичної культури та спорту на місцевому рівні PDF
В. А. Базенко

Державна служба

Управлінські компетентності державних службовців PDF
В. О. Пабат, Я. Ф. Жовнірчик
Ознаки компетенційного підходу у концепціях та теоріях публічного управління PDF
М. І. Карпа
Особливості розвитку комунікативної компетентності державних службовців PDF
В. М. Безрук

Економічна політика та фінанси

Інституціальні фактори функціонування тіньової економіки України PDF
А. В. Ліпенцев, М. М. Заверуха
Системність процесів детінізації національної економіки PDF
Є. М. Борщук, В. І. Приймак
Державне регулювання підприємницької діяльності в умовах активізації процесів регіонального економічного розвитку PDF
О. П. Крайник
Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні в контексті міжнародної співпраці PDF
Є. Г. Матвіїшин, Г. С. Третяк
Становлення державного аудиту для ефективного функціонування системи державного контролю PDF
В. Ф. Піхоцький
Нові підходи в управлінні публічними фінансами PDF
К. М. Бліщук
[Оцінювання ефективності впливу держави на економічне зростання в Україні PDF
З. М. Бурик, С. В. Куйбіда
Імперативи сталого розвитку територіальних громад та його загальнотеоретичні засади PDF
О. Ю. Матвеєва
Концептуальні основи формування механізмів екологічного управління в сучасних умовах PDF
І. М. Жолобчук
Аудит ефективності як засіб покращення фінансового контролю в системі освіти PDF
Г. М. Калиневич
Фактори, критерії і методи визначення ефективності регіонального управління зерновим ринком PDF
М. В. Сікало
Державна політика розвитку, підтримки малого та середнього підприємництва у контексті європейської інтеграції PDF
А. В. Попський
Стандартизація як інструмент оптимізації бізнес-процесів на торгівельних підприємствах PDF
В. В. Шорохов

Відомості про авторів

Відомості про авторів PDF