№ 56 (2018)

DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.56.2018

Зміст

Теорія та історія державного управління

Політичний діалог між Україною та ЄС в рамках Угоди про асоціацію PDF
О. Я. Красівський, В. М. Пасічник
Управлінське значення ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства PDF
О. І. Гук
Ціннісно-смислові особливості формування англосаксонської традиції публічної політики PDF
О. П. Котовська

Механізми державного управління

Залучення та використання міжнародної технічної допомоги в сучасних умовах розвитку України PDF
О. С. Нєма, І. І. Колосовська
Забезпечення етнокультурних прав української державотворчої нації, національних меншин в Україні в контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС PDF
Н. П. Підбережник
Вплив старіння населення на систему охорони здоров’я: аналіз для перегляду державної політики PDF
О. В. Худоба
Аналіз сучасного правового регулювання взаємовідносин між Україною та ЄС у сфері економічної безпеки PDF
Л. М. Акімова
Механізм забезпечення ефективності виконання програм соціального захисту населення регіону PDF
Т. К. Корецька
Аналіз управління ризиками як засобу реалізації державної політики щодо безпеки праці PDF
Н. Ю. Лесняк-Іглінська
Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в контексті забезпечення права на освіту PDF
О. П. Лішик
Розвиток системи надання адміністративних послуг як умова забезпечення ефективності впровадження електронних послуг PDF
Ю. І. Соломко
Особливості становлення державної політики у сфері зайнятості населення: методологія проблеми PDF
В. Б. Сухомлин
Вплив конкуренції на ефективність системи охорони здоров’я України PDF
Ю. І. Шведа

Державна служба

Реформування державної служби в Україні в контексті політичної асоціації між Україною та ЄС (компетенційний вимір) PDF
М. І. Карпа

Місцеве самоврядування

Економічна основа самодостатності місцевого самоврядування в сучасних умовах PDF
О. В. Голинська

Економічна політика та фінанси

Синергетизм процесів управління соціально-економічними системами PDF
В. С. Загорський, А. В. Ліпенцев
Удосконалення складання маршрутів руху інкасаторських автомобілів у підрозділах Національного банку України за допомогою сучасних комп’ютерних технологій PDF
Є. Г. Матвіїшин, А. В. Федець