Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 50 (2017) Взаємодія органів державної влади та політичних партій: функціональний аспект Анотація   PDF
Б. В. Ленігевич
 
№ 60 (2019) Взаємодія органів публічної влади на регіональному та місцевому рівнях з реалізації власних повноважень у сфері соціального захисту населення Анотація   PDF
С. Г. Давтян, О. Р. Єльчієва
 
№ 52 (2017) Взаємозв’язок охорони здоров’я громадян та національної безпеки держави: методологія проблеми Анотація   PDF
А. І. Кланца
 
№ 46/47 (2016) Використання електронних засобів для покращення відносин між державою та суспільством Анотація   PDF
З. Я. Павлишин
 
№ 60 (2019) Використання майна територіальних громад як засобу для місцевого економічного розвитку Анотація   PDF
Є. Г. Матвіїшин, О. В. Заброцька
 
№ 54 (2018) Висвітлення проблем публічного управління у сфері етнополітичних відносин в Україні в контексті сучасних дослідницьких підходів Анотація   PDF
Н. П. Підбережник
 
№ 54 (2018) Волинська трагедія: історико-правовий контекст Анотація   PDF
Г. С. Боровська
 
№ 46/47 (2016) Вплив громадянського суспільства на процеси демократизації публічно-управлінських та економічних відносин Анотація   PDF
Д. В. Білокопитов
 
№ 49 (2016) Вплив економічних чинників, пов’язаних із рівнем доходів населення, на пенсійну систему України Анотація   PDF
П. І. Шевчук, А. П. Шевчук
 
№ 56 (2018) Вплив конкуренції на ефективність системи охорони здоров’я України Анотація   PDF
Ю. І. Шведа
 
№ 55 (2018) Вплив основних інструментів державного регулювання на економічну безпеку держави за демографічною та соціальною сферами Анотація   PDF
Л. М. Акімова
 
№ 56 (2018) Вплив старіння населення на систему охорони здоров’я: аналіз для перегляду державної політики Анотація   PDF
О. В. Худоба
 
№ 51 (2017) Генеза інституту власності та роль держави в трансформації відносин власності Анотація   PDF
Д. В. Зюзь
 
№ 53 (2017) Глобалізація та ідентичність національної культури Анотація   PDF
О. Я. Красівський
 
№ 48 (2016) Глобальні тенденції щодо управління людськими ресурсами сфери охорони здоров’я в контексті завдань державного управління Анотація   PDF
В. В. Лещенко
 
№ 58 (2019) Громадська організація як необхідний елемент демократичного управління Анотація   PDF
М. Ю. Токар
 
№ 51 (2017) Дія механізмів зворотного зв’язку в державному управлінні розвитком пенсійної системи України Анотація   PDF
Н. В. Мартиненко
 
№ 50 (2017) Діяльність Українського національного комітету в Парижі: глобальні уроки для державотворення України Анотація   PDF
Г. О. Дутчак
 
№ 48 (2016) Державні та недержавні організації соціальної сфери в Україні: особливості взаємодії та перспективи розвитку Анотація   PDF
В. І. Когут, С. К. Андрейчук
 
№ 52 (2017) Державна підтримка реалізації інвестиційних проектів в Україні Анотація   PDF
О. В. Федорчак
 
№ 59 (2019) Державна підтримка розвитку громад в умовах фінансової децентралізації Анотація   PDF
І. І. Козак, В. О. Пабат
 
№ 54 (2018) Державна політика енергоефективності та енергозбереження як необхідна передумова забезпечення енергетичної безпеки України Анотація   PDF
С. В. Майстро, М. О. Більовський
 
№ 55 (2018) Державна політика залучення інвестицій у депресивні регіони України Анотація   PDF
О. В. Федорчак
 
№ 54 (2018) Державна політика розвитку альтернативної енергетики в Україні Анотація   PDF
Н. А. Малиш, С. О. Москаленко
 
№ 52 (2017) Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва в Україні у контексті результативності Анотація   PDF
О. М. Чемерис
 
51 - 75 з 372 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>