Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 55 (2018) Концептуалізація моделі гуманітарної політики в Україні на сучасному етапі реформ Анотація   PDF
С. Є. Горбатюк
 
№ 46/47 (2016) Концептуалізація поняття соціогуманітарної безпеки у сучасних наукових дослідженнях Анотація   PDF
С. Є. Горбатюк
 
№ 55 (2018) Концептуальні основи розвитку малого та середнього агробізнесу як об’єкта державного впливу Анотація   PDF
Г. О. Дзядук
 
№ 49 (2016) Концептуальні основи формування механізмів державного управління природно-техногенними ризиками Анотація   PDF
А. Й. Серант, Ю. І. Соха
 
№ 50 (2017) Концептуальні основи формування механізмів екологічного управління в сучасних умовах Анотація   PDF
І. М. Жолобчук
 
№ 54 (2018) Концептуальні основи формування національної доктрини детінізації економіки Анотація   PDF
Є. М. Борщук, М. М. Заверуха
 
№ 54 (2018) Концептуальна модель стратегічного плану підприємств харчової промисловості Анотація   PDF
Ю. В. Журавель
 
№ 48 (2016) Концепція стратегій подолання гендерних упереджень плану гендерної рівності технічного університету Анотація   PDF
О. Б. Бабич
 
№ 52 (2017) Кооперація та партнерство як інструменти сталого регіонального розвитку Анотація   PDF
О. С. Гірман
 
№ 55 (2018) Кризові детермінанти функціонування охорони здоров’я та їх потенційна загроза національній безпеці держави Анотація   PDF
А. І. Кланца
 
№ 49 (2016) Критерії моделювання публічної служби: методологічний аспект Анотація   PDF
М. І. Карпа
 
№ 48 (2016) Культурні стилі врядування у контексті концепції “метаврядування” (Metagovernance): теоретичні засади дослідження Анотація   PDF
А. В. Ліпенцев
 
№ 59 (2019) Міграційна політика України в контексті безпеки та збалансованості економічного і соціального розвитку держави Анотація
О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова
 
№ 51 (2017) Міжнародні стандарти INTOSAI як інструмент підвищення ефективності аудиту в системі публічного управління Анотація   PDF
Н. І. Обушна
 
№ 59 (2019) Міжнародна нормативно-правова регламентація припинення збройного конфлікту в Україні Анотація
Г. С. Боровська
 
№ 48 (2016) Міжнародний досвід реформ у публічній сфері під час кризових періодів Анотація   PDF
П. І. Шевчук, А. П. Шевчук
 
№ 46/47 (2016) Місцеві фінанси: розвиток теоретичних основ Анотація   PDF
А. Ю. Мунько
 
№ 49 (2016) Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси: європейські процеси та вітчизняні реалії Анотація   PDF
З. О. Сірик
 
№ 52 (2017) Маркетингове забезпечення ефективності державно-громадянської комунікації: тенденції та проблеми Анотація   PDF
І. В. Чаплай
 
№ 52 (2017) Методи комплексного аналізу державної політики в галузі медсестринства Анотація
Я. Ю. Шегедин
 
№ 50 (2017) Методичні аспекти дослідження демографічного розвитку великого міста Анотація   PDF
О. М. Долінченко
 
№ 54 (2018) Методологічні підходи щодо оцінювання фінансової безпеки на рівні державних установ Анотація   PDF
Л. М. Акімова
 
№ 48 (2016) Механізм державного регулювання аграрного сектора економіки: інституційний аспект Анотація   PDF
Н. С. Прокопенко, М. І. Виклюк, М. О. Скорик
 
№ 46/47 (2016) Механізм державного регулювання процесу сталого розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід Анотація   PDF
З. М. Бурик
 
№ 56 (2018) Механізм забезпечення ефективності виконання програм соціального захисту населення регіону Анотація   PDF
Т. К. Корецька
 
126 - 150 з 355 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>