Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 56 (2018) Управлінське значення ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства Анотація  PDF
О. І. Гук
 
№ 62 (2020) Домінуюча роль комунікативної функції освіти в умовах інформаційного суспільства Анотація  PDF
Г. О. Дзяна, Р. Б. Дзяний
 
№ 57 (2018) Співробітництво між Україною та ЄС щодо проведення внутрішніх демократичних реформ Анотація  PDF
О. Ю. Мороз
 
№ 60 (2019) Чинники консолідації українського суспільства на сучасному етапі його розвитку: ціннісно-культурний, політичний та соціально-економічний виміри Анотація  PDF
О. Я. Красівський, О. Ю. Мороз
 
№ 57 (2018) Потенціал взаємовпливу держави, місцевого самоврядування і громадських організацій в Україні: інтеграція досвіду, ініціатив, можливостей Анотація  PDF
М. Ю. Токар
 
№ 46/47 (2016) Вплив громадянського суспільства на процеси демократизації публічно-управлінських та економічних відносин Анотація  PDF
Д. В. Білокопитов
 
№ 50 (2017) Соціальні мережі як засіб суспільного розвитку Анотація  PDF
І. П. Динник
 
№ 55 (2018) Соціальні й екологічні аспекти сталого розвитку економічних систем Анотація  PDF
В. С. Загорський
 
№ 62 (2020) Сучасні рейтингові оцінки розвитку електронного урядування та інформаційного суспільства Анотація  PDF
О. Ю. Амосов, Л. Ю. Гордіенко, Н. В. Ющенко
 
№ 55 (2018) Сучасний стан і перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні та взаємодії органів державної влади з громаськістю Анотація  PDF
М. В. Канавець
 
№ 55 (2018) Електронне урядування: поняття, сутність, принципи та напрями розвитку Анотація  PDF
Ю. І. Соломко
 
№ 60 (2019) Функціональне визначення громадської організації як соціального сервіс-провайдера Анотація  PDF
М. Ю. Токар
 
№ 59 (2019) Сучасні тенденції розвитку державно-управлінської еліти в епоху постмодерну Анотація  PDF
В. В. Туча
 
№ 51 (2017) Генеза інституту власності та роль держави в трансформації відносин власності Анотація  PDF
Д. В. Зюзь
 
№ 62 (2020) Сфера культури як об’єкт державного регулювання Анотація  PDF
Д. В. Борисенко
 
№ 52 (2017) Забезпечення органами державної влади права особи на життя з дотриманням гарантій віросповідання Анотація  PDF
О. А. Корнат
 
№ 52 (2017) Нормативно-правове забезпечення розбудови сервісно-орієнтовної держави за допомогою електронного урядування Анотація  PDF
Ю. І. Соломко
 
№ 61 (2019) Специфіка взаємодії еліт у публічному просторі постмодерної держави Анотація  PDF
В. В. Туча
 
№ 52 (2017) Участь громадян в управлінні освітою через структури громадянського суспільства Анотація  PDF
О. Б. Кононенко
 
№ 61 (2019) Тенденції змін антикорупційної політики в Україні Анотація  PDF
Н. С. Калашник
 
№ 58 (2019) Громадська організація як необхідний елемент демократичного управління Анотація  PDF
М. Ю. Токар
 
№ 64 (2020) Цивілізаційна парадигма сталого розвитку Анотація  PDF
В. С. Загорський, Є. М. Борщук
 
№ 61 (2019) Теоретичні аспекти формування правової культури студентів закладів вищої освіти в Україні Анотація  PDF
Г. С. Хаварівська
 
№ 58 (2019) Досвід українців східної галичини у побудові системи місцевого самоврядування (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Анотація  PDF
Т. О. Панфілова
 
№ 64 (2020) Правові засади управління процесами надання медичних послуг із допоміжних репродуктивних технологій в Україні Анотація  PDF
В. В. Юкало
 
1 - 25 з 35 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо